tapahtumat: Pe­rin­tei­siä juh­lal­li­suuk­sia, tal­vi­uin­tia ja yh­teis­lau­lua – näin it­se­näi­syys­päi­vää vie­te­tään Ro­va­nie­mel­lä

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Juhlapyhä: Lapin Kansa il­mes­tyy it­se­näi­syys­päi­vä­nä vain nä­köis­leh­te­nä ver­kos­sa – seu­raa­va pai­net­tu lehti il­mes­tyy per­jan­tai­na 8.12.

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lääkärihelikopteri
Pätkivä koulutustoiminta näkyy jo lentäjävajeena lääkärihelikoptereissa – Finnhems aloittaa muutosneuvottelut

Pätkivä kou­lu­tus­toi­min­ta näkyy jo len­tä­jä­va­jee­na lää­kä­ri­he­li­kop­te­reis­sa – Finn­hems aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut

13.10.2022 19:21
Tilaajille
Lapin Finnhemsillä ei ole helikopterilääkäriä, eikä sellaista kuulemma tule – tehokkaampi helikopteri sen sijaan voi tulla lähivuosina

Lapin Finn­hem­sil­lä ei ole he­li­kop­te­ri­lää­kä­riä, eikä sel­lais­ta kuu­lem­ma tule – te­hok­kaam­pi he­li­kop­te­ri sen sijaan voi tulla lä­hi­vuo­si­na

15.07.2022 06:30 4
Tilaajille
Finnhems sopimukseen Rovaniemen, Oulun ja Kuopion tukikohtien helikopterikaluston vuokrauksesta

Finn­hems so­pi­muk­seen Ro­va­nie­men, Oulun ja Kuopion tu­ki­koh­tien he­li­kop­te­ri­ka­lus­ton vuok­rauk­ses­ta

13.07.2021 14:52
Tilaajille
Ministerivaliokunta linjasi Suomen lääkärikoptereista – STM ja Finnhems vaikenevat muutoksista täysin

Mi­nis­te­ri­va­lio­kun­ta linjasi Suomen lää­kä­ri­kop­te­reis­ta – STM ja Finn­hems vai­ke­ne­vat muu­tok­sis­ta täysin

09.09.2020 17:24
Peruspalveluministeri Krista Kiuru puolustaa lääkärikoptereiden valtionyhtiötä – "Voidaan arvioida saavutettavan säästöjä ", sanoo kirjallisessa vastauksessaan.

Pe­rus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri Krista Kiuru puo­lus­taa lää­kä­ri­kop­te­rei­den val­tion­yh­tiö­tä – "Voi­daan ar­vioi­da saa­vu­tet­ta­van sääs­tö­jä ", sanoo kir­jal­li­ses­sa vas­tauk­ses­saan.

12.05.2020 19:20
Tilaajille
Kiire uhkaa valtion lääkärikopteritoiminnan käynnistämistä – "On yhtiön asia arvioida, tarvitaanko joustoja tai vaiheistusta"

Kiire uhkaa valtion lää­kä­ri­kop­te­ri­toi­min­nan käyn­nis­tä­mis­tä – "On yhtiön asia ar­vioi­da, tar­vi­taan­ko jous­to­ja tai vai­heis­tus­ta"

25.04.2020 16:00

Valtio osti lää­kä­ri­he­li­kop­te­ri­toi­min­taa har­joit­ta­van Finn­HEM­Sin

13.03.2020 22:11
Tilaajille
Finnhems toivoo nopeaa ratkaisua lääkärikopterikiistaan – kansanedustaja penää ministeri Krista Kiurulta linjanvetoa lentojen järjestämiseen jatkossa

Finn­hems toivoo nopeaa rat­kai­sua lää­kä­ri­kop­te­ri­kiis­taan – kan­san­edus­ta­ja penää mi­nis­te­ri Krista Kiu­rul­ta lin­jan­ve­toa len­to­jen jär­jes­tä­mi­seen jat­kos­sa

23.12.2019 08:08
Tilaajille
Kamppailu lääkärihelikoptereista jatkuu – Selvitysmies käveli yli hallituksen linjauksen ja sanoo törmänneensä salamyhkäisyyteen selvitystyön aikana

Kamp­pai­lu lää­kä­ri­he­li­kop­te­reis­ta jatkuu – Sel­vi­tys­mies käveli yli hal­li­tuk­sen lin­jauk­sen ja sanoo tör­män­neen­sä sa­la­myh­käi­syy­teen sel­vi­tys­työn aikana

17.12.2019 15:02
Apu nousee hetkessä ilmaan – Finnhemsin helikopterimiehistö on lähtövalmiudessa ympäri vuorokauden

Apu nousee het­kes­sä ilmaan – Finn­hem­sin he­li­kop­te­ri­mie­his­tö on läh­tö­val­miu­des­sa ympäri vuo­ro­kau­den

03.10.2019 18:30
Tilaajille