Kuntavaaliehdokkaat
Viimeisin tunti
Aikalisä on kasvattanut kuntavaaliehdokkaiden määrää, mutta ei ruuhkaksi asti

Ai­ka­li­sä on kas­vat­ta­nut kun­ta­vaa­li­eh­dok­kai­den määrää, mutta ei ruuh­kak­si asti

07:00
Tilaajille
Vanhemmat
Mikä on, kun ei kiinnosta?
Kolumni Sinikka Pylkkänen

Mikä on, kun ei kiin­nos­ta?

15.03.2021 07:00 5
Tilaajille
Ylitornion vaaleista povataan ennätyskiivaita – Sitoutumattomien lista lisäsi kierroksia

Yli­tor­nion vaa­leis­ta po­va­taan en­nä­tys­kii­vai­ta – Si­tou­tu­mat­to­mien lista lisäsi kier­rok­sia

10.03.2021 20:17
Tilaajille
Kuljetusten ammattilainen ja lääkäri lähtivät Pellossa ehdolle – valtuuston koko kasvaa neljällä

Kul­je­tus­ten am­mat­ti­lai­nen ja lääkäri läh­ti­vät Pel­los­sa ehdolle – val­tuus­ton koko kasvaa nel­jäl­lä

10.03.2021 18:15 1
Tilaajille
Ex-kunnanjohtaja Esko Tavia mukana Simon kuntavaaleissa – yli puolet valtuutetuista ei ole ehdolla

Ex-kun­nan­joh­ta­ja Esko Tavia mukana Simon kun­ta­vaa­leis­sa – yli puolet val­tuu­te­tuis­ta ei ole ehdolla

10.03.2021 17:45
Tilaajille
Sitoutumattomat houkuttelivat eniten ehdokkaita – kunnanjohtajan erottaminen näkyy Kolarin ehdokaslistoissa

Si­tou­tu­mat­to­mat hou­kut­te­li­vat eniten eh­dok­kai­ta – kun­nan­joh­ta­jan erot­ta­mi­nen näkyy Kolarin eh­do­kas­lis­tois­sa

10.03.2021 17:15
Tilaajille
Keminmaassa ehdokkaiden määrä nousi – Keminmaalaisten parhaaksi -ryhmä sai eniten henkilöitä listoilleen

Ke­min­maas­sa eh­dok­kai­den määrä nousi – Ke­min­maa­lais­ten par­haak­si -ryhmä sai eniten hen­ki­löi­tä lis­toil­leen

10.03.2021 16:46
Tilaajille
Kemissä jää pois konkarivaltuutettuja – uuden Kemiläisten parhaaksi -ryhmän ehdokkaat ilmaantuivat yllättäen listoille

Kemissä jää pois kon­ka­ri­val­tuu­tet­tu­ja – uuden Ke­mi­läis­ten par­haak­si -ryhmän eh­dok­kaat il­maan­tui­vat yl­lät­täen lis­toil­le

10.03.2021 15:44 1
Tilaajille
Vasemmistoliiton lista pisin Kittilässä – Inkeri Yritys ja Timo Kurula yhä mukana

Va­sem­mis­to­lii­ton lista pisin Kit­ti­läs­sä – Inkeri Yritys ja Timo Kurula yhä mukana

10.03.2021 13:58
Tilaajille
Suurin osa nykyisistä valtuutetuista hakee jatkokautta Inarissa

Suurin osa ny­kyi­sis­tä val­tuu­te­tuis­ta hakee jat­ko­kaut­ta Ina­ris­sa

10.03.2021 12:28
Tilaajille
Tornion kuntavaalit ovat vasta lähtökuopissa – Puolueet povaavat vielä täydennyksiä listoihin

Tornion kun­ta­vaa­lit ovat vasta läh­tö­kuo­pis­sa – Puo­lueet po­vaa­vat vielä täy­den­nyk­siä lis­toi­hin

09.03.2021 18:39
Tilaajille
Entinen ay-johtaja Matti Huutola ja kansanedustaja Markus Lohi tekevät paluuta kunnallispolitiikkaan – Perussuomalaiset kasvattaneet eniten ehdokasmääräänsä Rovaniemellä

Entinen ay-joh­ta­ja Matti Huutola ja kan­san­edus­ta­ja Markus Lohi tekevät paluuta kun­nal­lis­po­li­tiik­kaan – Pe­rus­suo­ma­lai­set kas­vat­ta­neet eniten eh­do­kas­mää­rään­sä Ro­va­nie­mel­lä

09.03.2021 18:01 3
Tilaajille
Lapissa valtuustopaikoista taistelee yli 1500 ehdokasta – ehdokaslistojen jättöaika päättyi, vaalien siirto aiheutti epätietoisuutta

Lapissa val­tuus­to­pai­kois­ta tais­te­lee yli 1500 eh­do­kas­ta – eh­do­kas­lis­to­jen jät­tö­ai­ka päät­tyi, vaalien siirto ai­heut­ti epä­tie­toi­suut­ta

09.03.2021 21:02
Tilaajille
Tähän päivittyvään listaan keräämme Lapin kuntavaaliehdokkaat  – Katso oman kuntasi ehdokkaat

Tähän päi­vit­ty­vään listaan ke­rääm­me Lapin kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat – Katso oman kuntasi eh­dok­kaat

15.03.2021 11:34 18
Toimittajalta: Villi veikkaus ja ehkä utopistinen toive – rovaniemeläiseen päättämättömyyteen saadaan muutos vaaleissa
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Villi veik­kaus ja ehkä uto­pis­ti­nen toive – ro­va­nie­me­läi­seen päät­tä­mät­tö­myy­teen saadaan muutos vaa­leis­sa

27.01.2021 09:07 2