Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Kuntavaaliehdokkaat

Vaa­li-il­ta yllätti ja jän­nit­ti – Kolme nuorta val­tuu­tet­tua kertoo, miten he kokevat edessä olevan luot­ta­mus­teh­tä­vän

14.06.2021 18:00 1
Tilaajille

Mitä nuoret te­ki­si­vät kun­nan­val­tuus­tois­sa? – Alle 30-vuo­tiaat kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat ker­to­vat vaa­li­lu­pauk­sen­sa: “Vä­hen­nän Ro­va­nie­men bud­je­tin ali­jää­mää kymmen mil­joo­naa euroa”

11.06.2021 07:00
Tilaajille
Kolumni

Neljä vihreää ja yksi demari tai ihan muita

08.06.2021 07:00 1
Tilaajille

Enem­mis­tö eh­dok­kais­ta ei halua ui­ma­hal­lia Ou­nas­vaa­ral­le – moni kan­nat­taa nyt avan­to­uin­tia Ou­nas­kos­ken ran­nas­sa

25.05.2021 19:30 20
Tilaajille

Si­tou­tu­mat­to­mien eh­dok­kai­den määrä lähes tup­laan­tui – Tut­ki­ja: "Kertoo tyy­ty­mät­tö­myy­des­tä puo­luei­siin tai pai­kal­li­siin po­liit­ti­siin toi­mi­joi­hin"

24.05.2021 06:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pel­ko­sen­nie­mel­lä on 23 hienoa eh­do­kas­ta

18.05.2021 06:00
Tilaajille

Kaksi uutta puo­luet­ta mielii Sa­vu­kos­ken val­tuus­toon

13.05.2021 11:00
Tilaajille
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ehdolla 342 rohkeaa ro­va­nie­me­läis­tä – luot­ta­mus­teh­tä­vän hoi­ta­mi­nen on jotain muuta kuin räk­syt­tä­mis­tä somessa

11.05.2021 14:17 2

Oikaisu

08.05.2021 13:18

Vain kes­kus­tal­la ja pe­rus­suo­ma­lai­sil­la on ehdokas jo­kai­ses­sa Lapin kun­nas­sa

05.05.2021 19:08 2
Tilaajille

Näkyvät väis­ty­jät antavat tilaa uusille päät­tä­jil­le Me­ri-La­pis­sa – Val­ta­puo­lueis­ta Va­sem­mis­to­lii­tol­la Kemissä 46 eh­do­kas­ta ja Kes­kus­tal­la Tor­nios­sa 60 eh­do­kas­ta

04.05.2021 20:29
Tilaajille

Pe­rus­suo­ma­lai­set kas­vat­ti eniten eh­do­kas­mää­rään­sä kun­ta­vaa­leis­sa – Kes­kus­ta keräsi eniten eh­dok­kai­ta

04.05.2021 20:03

Ko­koo­mus haastaa kes­kus­tan Ro­va­nie­mel­lä – Täysi lista nostaa uskoa omiin mah­dol­li­suuk­siin

04.05.2021 21:14 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­ta­po­li­tiik­ka tahdon asia ja tai­to­la­ji

24.04.2021 06:30
Tilaajille

Ai­ka­li­sä on kas­vat­ta­nut kun­ta­vaa­li­eh­dok­kai­den määrää, mutta ei ruuh­kak­si asti

17.04.2021 07:00
Tilaajille
Kolumni

Mikä on, kun ei kiin­nos­ta?

15.03.2021 07:00 5
Tilaajille

Yli­tor­nion vaa­leis­ta po­va­taan en­nä­tys­kii­vai­ta – Si­tou­tu­mat­to­mien lista lisäsi kier­rok­sia

10.03.2021 20:17
Tilaajille

Kul­je­tus­ten am­mat­ti­lai­nen ja lääkäri läh­ti­vät Pel­los­sa ehdolle – val­tuus­ton koko kasvaa nel­jäl­lä

10.03.2021 18:15 1
Tilaajille

Ex-kun­nan­joh­ta­ja Esko Tavia mukana Simon kun­ta­vaa­leis­sa – yli puolet val­tuu­te­tuis­ta ei ole ehdolla

10.03.2021 17:45
Tilaajille

Si­tou­tu­mat­to­mat hou­kut­te­li­vat eniten eh­dok­kai­ta – kun­nan­joh­ta­jan erot­ta­mi­nen näkyy Kolarin eh­do­kas­lis­tois­sa

10.03.2021 17:15
Tilaajille