Nimitykset: Sauli Pah­ka­sa­lo on Lapin Kansan uusi pää­toi­mit­ta­ja

Työelämä: Teol­li­suus­liit­to ja am­mat­ti­liit­to Pro aloit­ta­vat tiis­tai­na työ­tais­te­lu­toi­met, ulos­mars­se­ja Lapissa ja Oulussa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kunnostaminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­mu­seon paluu ter­ve­tul­lut

26.05.2023 05:00
Tilaajille
Uudet katot suojaavat Kemin Karihaaran arvorakennuksia lahoamiselta – Metsä Fibre peruskorjaa kulttuurihistoriallisen tehdasyhdyskunnan taloja, jotta ne säilyvät hyvänä

Uudet katot suo­jaa­vat Kemin Ka­ri­haa­ran ar­vo­ra­ken­nuk­sia la­hoa­mi­sel­ta – Metsä Fibre pe­rus­kor­jaa kult­tuu­ri­his­to­rial­li­sen teh­das­yh­dys­kun­nan taloja, jotta ne säi­ly­vät hyvänä

17.05.2023 05:00 2
Tilaajille
Katot kuntoon Karihaaran tehdasyhdyskunnassa - vuonna 2018 rakennukset haluttiin purkaa

Katot kuntoon Ka­ri­haa­ran teh­das­yh­dys­kun­nas­sa - vuonna 2018 ra­ken­nuk­set ha­lut­tiin purkaa

26.03.2023 10:24 2
Rovakatu 4 on Rovaniemen keskustassa harvinaisuus – entisöity opettajien asuntola henkii 1950-lukua

Ro­va­ka­tu 4 on Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa har­vi­nai­suus – en­ti­söi­ty opet­ta­jien asun­to­la henkii 1950-lu­kua

25.10.2022 15:26 11
Tilaajille
Karihaaran Virkailijaklubi saa uuden pinnan joka puolelta – Metsä Group kunnostaa Kemissä yli sata vuotta vanhan hirsirakennuksen ennen sen lisääntyvää käyttöä edustustilana

Ka­ri­haa­ran Vir­kai­li­ja­klu­bi saa uuden pinnan joka puo­lel­ta – Metsä Group kun­nos­taa Kemissä yli sata vuotta vanhan hir­si­ra­ken­nuk­sen ennen sen li­sään­ty­vää käyttöä edus­tus­ti­la­na

08.08.2022 18:00 2
Tilaajille
Pohjoisen kansallispuistoissa ja luonnonpuistossa tehtiin useita kunnostustöitä kesän kuluessa – kävijämäärissä huima kasvu

Poh­joi­sen kan­sal­lis­puis­tois­sa ja luon­non­puis­tos­sa tehtiin useita kun­nos­tus­töi­tä kesän ku­lues­sa – kä­vi­jä­mää­ris­sä huima kasvu

18.10.2021 20:02 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Emme kannata Hau­ta­nie­men tu­hoa­mis­ta

19.06.2021 05:30
Tilaajille
Ränsistynyttä, pian 40-vuotiasta UKK-reittiä kunnostetaan Sallassa – Tavoitteena purkaa Oulangan kansallispuiston ruuhkaa pohjoiseen

Rän­sis­ty­nyt­tä, pian 40-vuo­tias­ta UKK-reit­tiä kun­nos­te­taan Sal­las­sa – Ta­voit­tee­na purkaa Ou­lan­gan kan­sal­lis­puis­ton ruuhkaa poh­joi­seen

03.08.2020 08:39 1
Tilaajille