Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Kunnanjohtajan haku
Pelon ilmapiiri teki Eija Liikamaasta Suomen lyhytaikaisimman kunnanjohtajan Taivalkoskella – Viime vuosina kymmenet kunnanjohtajat ovat lähteneet luottamuspulan vuoksi

Pelon il­ma­pii­ri teki Eija Lii­ka­maas­ta Suomen ly­hyt­ai­kai­sim­man kun­nan­joh­ta­jan Tai­val­kos­kel­la – Viime vuosina kym­me­net kun­nan­joh­ta­jat ovat läh­te­neet luot­ta­mus­pu­lan vuoksi

13.01.2024 05:00 14
Tilaajille
Pellon johtoon 16 hakijaa – hakijoiden joukossa muun muassa Antti Mulari

Pellon johtoon 16 hakijaa – ha­ki­joi­den jou­kos­sa muun muassa Antti Mulari

20.01.2023 17:23
Tilaajille
Kittilän uudeksi kunnanjohtajaksi valittiin Timo Kurula – sai yli puolet äänistä, mutta peräti seitsemän valtuutettua jätti päätökseen eriävän mielipiteen

Kit­ti­län uudeksi kun­nan­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Timo Kurula – sai yli puolet ää­nis­tä, mutta peräti seit­se­män val­tuu­tet­tua jätti pää­tök­seen eriävän mie­li­pi­teen

15.12.2022 16:37 44
Tilaajille
Kolarin kunnanjohtaja selviää ensi viikolla – kolmea haastateltu

Kolarin kun­nan­joh­ta­ja selviää ensi vii­kol­la – kolmea haas­ta­tel­tu

03.08.2022 16:40 1
Tilaajille
Inari jatkaa kunnanjohtajan viran hakuaikaa syyskuuhun asti – suostumuksia ei tullut määräaikaan mennessä ja Imatran entinen kaupunginjohtaja veti hakemuksensa pois

Inari jatkaa kun­nan­joh­ta­jan viran ha­ku­ai­kaa syys­kuu­hun asti – suos­tu­muk­sia ei tullut mää­rä­ai­kaan men­nes­sä ja Imatran entinen kau­pun­gin­joh­ta­ja veti ha­ke­muk­sen­sa pois

01.08.2022 18:08 2
Tilaajille
Enontekiön kunnanjohtaja valitaan tänään – Sodankylän kunnanhallitus tekee oman esityksensä kunnanjohtajasta

Enon­te­kiön kun­nan­joh­ta­ja va­li­taan tänään – So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tus tekee oman esi­tyk­sen­sä kun­nan­joh­ta­jas­ta

22.06.2022 06:00
Tilaajille
Uuden kunnanjohtajan etsintä etenee Inarissa – haku saattaa alkaa jo ensi maanantaina

Uuden kun­nan­joh­ta­jan etsintä etenee Ina­ris­sa – haku saattaa alkaa jo ensi maa­nan­tai­na

20.06.2022 19:49
Tilaajille
Inarin kunnanjohtaja vaihtumassa – nyt odotetaan valinnan lainvoimaisuutta

Inarin kun­nan­joh­ta­ja vaih­tu­mas­sa – nyt odo­te­taan va­lin­nan lain­voi­mai­suut­ta

26.04.2022 15:06 1
Tilaajille
Inarin kunnanjohtajan lähtö on luottamushenkilöiden mielestä ymmärrettävä mutta silti harmittava

Inarin kun­nan­joh­ta­jan lähtö on luot­ta­mus­hen­ki­löi­den mie­les­tä ym­mär­ret­tä­vä mutta silti har­mit­ta­va

05.04.2022 18:05
Tilaajille
He ovat Utsjoen kunnanjohtajaehdokkaat – kaikilla vahvat siteet Utsjoelle

He ovat Utsjoen kun­nan­joh­ta­ja­eh­dok­kaat – kai­kil­la vahvat siteet Uts­joel­le

28.01.2022 06:30 2
Tilaajille
Jari Rantapelkonen ja Markku Vehkaoja loppusuoralle Kittilän kunnanjohtajan haussa

Jari Ran­ta­pel­ko­nen ja Markku Veh­ka­oja lop­pu­suo­ral­le Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­jan haussa

14.10.2021 19:51
Tilaajille
Kittilän kunnanjohtajaksi kahdeksan hakijaa – Mukana muun muassa Enontekiön kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen

Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­jak­si kah­dek­san hakijaa – Mukana muun muassa Enon­te­kiön kun­nan­joh­ta­ja Jari Ran­ta­pel­ko­nen

25.08.2021 18:02 6
Tilaajille