Pian kylmenee: Lapissa voi olla ensi vii­kol­la pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Komedia
Elokuva-arvio: Uusi versio Spede Pasasen ja Vesa-Matti Loirin Hirttämättömistä onnistuu olemaan pähkähullu, mutta hauskaksi sitä ei voi kehua

Elo­ku­va-ar­vio: Uusi versio Spede Pasasen ja Ve­sa-Mat­ti Loirin Hirt­tä­mät­tö­mis­tä on­nis­tuu olemaan päh­kä­hul­lu, mutta haus­kak­si sitä ei voi kehua

25.05.2023 17:00
Tilaajille
Elokuva-arvio: Ylinäytelty ja innoton vampyyrikomedia ei puraise

Elo­ku­va-ar­vio: Yli­näy­tel­ty ja innoton vam­pyy­ri­ko­me­dia ei puraise

13.04.2023 15:45
Tilaajille
Kun rovaniemeläinen Neeta Murtomäki, 31, tajusi olevansa hauska, hän tarttui välittömästi mikrofoniin — ainoa huono puoli oli, että hän lakkasi hengittämästä

Kun ro­va­nie­me­läi­nen Neeta Mur­to­mä­ki, 31, tajusi ole­van­sa hauska, hän tarttui vä­lit­tö­mäs­ti mik­ro­fo­niin — ainoa huono puoli oli, että hän lakkasi hen­git­tä­mäs­tä

21.02.2023 18:09
Tilaajille
Lennartin kengät ovat tulleet Ylermi Rajamaalle tutuiksi – uusin Risto Räppääjä on jo näyttelijän kolmas Räppääjä-leffa

Len­nar­tin kengät ovat tulleet Ylermi Ra­ja­maal­le tu­tuik­si – uusin Risto Räp­pää­jä on jo näyt­te­li­jän kolmas Räp­pää­jä-lef­fa

20.02.2023 13:35
Tilaajille
Elokuva-arvio: Napapiirillä metsästetään digiboksin sijaan tofua – tarinan komediallinen anti jää vaisuksi

Elo­ku­va-ar­vio: Na­pa­pii­ril­lä met­säs­te­tään di­gi­bok­sin sijaan tofua – tarinan ko­me­dial­li­nen anti jää vai­suk­si

22.12.2022 16:20
Tilaajille
On osattava nauraa itselleen, sanoo mutkan kautta ammattinäyttelijäksi päätynyt Antti Tuomas Heikkinen

On osat­ta­va nauraa it­sel­leen, sanoo mutkan kautta am­mat­ti­näyt­te­li­jäk­si pää­ty­nyt Antti Tuomas Heik­ki­nen

28.10.2022 17:02
Tilaajille
Päiväkirja: Otetaanko kuitenkin käpykakku? Kummeli-heitto ei meinannut löytää yleisöä aikuisten joukosta
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ote­taan­ko kui­ten­kin kä­py­kak­ku? Kum­me­li-heit­to ei mei­nan­nut löytää yleisöä ai­kuis­ten jou­kos­ta

06.08.2022 05:00 4
Tilaajille
Päiväkirja: Tokaisu jäi elämään
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Tokaisu jäi elämään

06.04.2022 05:00 1
Tilaajille
Yllätysvieraat keikuttavat lappilaiskylän kuvioita – rovaniemeläiset voivat löytää tuttuja juhlaväen joukosta

Yl­lä­tys­vie­raat kei­kut­ta­vat lap­pi­lais­ky­län ku­vioi­ta – ro­va­nie­me­läi­set voivat löytää tuttuja juh­la­väen jou­kos­ta

28.02.2022 15:14
Tilaajille
Tuoko Lappiin sijoittuvan ja tositapahtumiin perustuvan komedian päärooli Leea Klemolalle taas Jussi-patsaan?

Tuoko Lappiin si­joit­tu­van ja to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­van ko­me­dian pää­roo­li Leea Kle­mo­lal­le taas Jus­si-pat­saan?

23.02.2022 17:18
Tilaajille
"Hyvässä huumorissa on usein totuuden siemen" – Tuomas Toivainen toivoo tekevänsä tarinankerrontaa työkseen tulevaisuudessakin

"Hy­väs­sä huu­mo­ris­sa on usein to­tuu­den siemen" – Tuomas Toi­vai­nen toivoo te­ke­vän­sä ta­ri­nan­ker­ron­taa työk­seen tu­le­vai­suu­des­sa­kin

12.01.2022 14:00
Tilaajille
Kaksinkertainen komedia rakkaudesta – ohjaaja-käsikirjoittaja Johanna Vuoksenmaan uutuuselokuvan 70 on vain numero, päätähtenä kimmeltää Hannele Lauri, 69

Kak­sin­ker­tai­nen komedia rak­kau­des­ta – oh­jaa­ja-kä­si­kir­joit­ta­ja Johanna Vuok­sen­maan uu­tuus­elo­ku­van 70 on vain numero, pää­täh­te­nä kim­mel­tää Hannele Lauri, 69

01.01.2022 21:52
Tilaajille
Aviodraamaa Mikin vintillä

Avio­draa­maa Mikin vin­til­lä

29.10.2021 14:09 1
Tilaajille
"Olen uudestaan kuin joku kaksikymppinen" – keski-ikäinen nainen voi puhjeta kukkaan, tietävät suositun Kuumia aaltoja -esityksen näyttelijät Kylli Köngäs ja Jaana Pesonen

"Olen uu­des­taan kuin joku kak­si­kymp­pi­nen" – kes­ki-ikäi­nen nainen voi puhjeta kuk­kaan, tie­tä­vät suo­si­tun Kuumia aaltoja -e­si­tyk­sen näyt­te­li­jät Kylli Köngäs ja Jaana Pesonen

22.10.2021 14:37
Arvio: Edeltäjiensä tavoin luokatonta menoa

Arvio: Edel­tä­jien­sä tavoin luo­ka­ton­ta menoa

29.07.2021 18:26 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Ei tullut Mannerheim-elokuvaa, mutta tuli sentään Sinkkuristeily

Elo­ku­va-ar­vio: Ei tullut Man­ner­heim-elo­ku­vaa, mutta tuli sentään Sink­ku­ris­tei­ly

26.07.2021 10:37
Kesäpojat 3 -komediakiertue saapuu Lappiin – "Meillä on ollut perinteenä päättää kiertue Lappiin, koska kerran kesässä siellä pitää päästä käymään"

Ke­sä­po­jat 3 -ko­me­dia­kier­tue saapuu Lappiin – "Meillä on ollut pe­rin­tee­nä päättää kiertue Lap­piin, koska kerran kesässä siellä pitää päästä käy­mään"

22.07.2021 20:22
Tilaajille
Nokkela ja hykerryttävä somesuhdesatiiri

Nokkela ja hy­ker­ryt­tä­vä so­me­suh­de­sa­tii­ri

14.06.2021 14:56
Elämän pikku hölmöilyille ja virheille voi nauraa – Johanna Vuoksenmaa levittää kipeänhauskoilla komedioillaan toivoa: "Ei kannata katsoa itseään tuomitsevasti"

Elämän pikku höl­möi­lyil­le ja vir­heil­le voi nauraa – Johanna Vuok­sen­maa le­vit­tää ki­peän­haus­koil­la ko­me­dioil­laan toivoa: "Ei kannata katsoa itseään tuo­mit­se­vas­ti"

13.12.2020 07:00
Tilaajille
Jäniksen vuosi loikkii Kemin kaupunginteatterissa nykyaikaan

Jä­nik­sen vuosi loikkii Kemin kau­pun­gin­teat­te­ris­sa ny­ky­ai­kaan

18.02.2020 18:07
Tilaajille