Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Stand up
Rovaniemeläinen opettaja räppää käsittämättömästä tiedeaiheesta – Suuren yleisön tavoittelu menee joskus pieleen, ja silloin seurauksena on kohu

Ro­va­nie­me­läi­nen opet­ta­ja räppää kä­sit­tä­mät­tö­mäs­tä tie­de­ai­hees­ta – Suuren yleisön ta­voit­te­lu menee joskus pie­leen, ja silloin seu­rauk­se­na on kohu

03.06.2023 18:30
Tilaajille
Stand up vaatii heittäytymistä – Tiina Väkeväinen haluaisi istuttaa stand upin merilappilaiseen kulttuurikenttään

Stand up vaatii heit­täy­ty­mis­tä – Tiina Vä­ke­väi­nen ha­luai­si is­tut­taa stand upin me­ri­lap­pi­lai­seen kult­tuu­ri­kent­tään

20.04.2023 17:02
Tilaajille
Kun rovaniemeläinen Neeta Murtomäki, 31, tajusi olevansa hauska, hän tarttui välittömästi mikrofoniin — ainoa huono puoli oli, että hän lakkasi hengittämästä

Kun ro­va­nie­me­läi­nen Neeta Mur­to­mä­ki, 31, tajusi ole­van­sa hauska, hän tarttui vä­lit­tö­mäs­ti mik­ro­fo­niin — ainoa huono puoli oli, että hän lakkasi hen­git­tä­mäs­tä

21.02.2023 18:09
Tilaajille
Koronan takia kaksi vuotta lykätyt festivaalit päästään viimein järjestämään Rovaniemellä – "Ihmiset ansaitsevat päästä pitämään hauskaa"

Koronan takia kaksi vuotta lykätyt fes­ti­vaa­lit pääs­tään viimein jär­jes­tä­mään Ro­va­nie­mel­lä – "Ih­mi­set an­sait­se­vat päästä pi­tä­mään haus­kaa"

18.11.2022 13:38 3
Tilaajille
Vakavasta pojasta sukeutui suosikkikoomikko – "Minulla oli erittäin suuret luulot itsestäni", näyttelijä Ville Myllyrinne muistelee nuoruuden haaveitaan lähteä Amerikkaan ja tulla miljonääriksi

Va­ka­vas­ta pojasta su­keu­tui suo­sik­ki­koo­mik­ko – "Mi­nul­la oli erit­täin suuret luulot it­ses­tä­ni", näyt­te­li­jä Ville Myl­ly­rin­ne muis­te­lee nuo­ruu­den haa­vei­taan lähteä Ame­rik­kaan ja tulla mil­jo­nää­rik­si

02.10.2022 17:00
Tilaajille
Kiroileva rollaattorimummo syntyi, kun Anitta Ahonen kiukustui

Ki­roi­le­va rol­laat­to­ri­mum­mo syntyi, kun Anitta Ahonen kiu­kus­tui

28.03.2022 15:20 1
Miisa Nuorgam syyttää koomikko Zaania seksuaalisesta ahdistelusta – Zaani esiintyy viikonloppuna Rovaniemellä

Miisa Nuorgam syyttää koo­mik­ko Zaania sek­suaa­li­ses­ta ah­dis­te­lus­ta – Zaani esiin­tyy vii­kon­lop­pu­na Ro­va­nie­mel­lä

18.06.2021 13:35 1
Tilaajille
Arvio: Kotimainen stand up -komedia jää herkullisesta aiheestaan huolimatta pintaraapaisuksi

Arvio: Ko­ti­mai­nen stand up -ko­me­dia jää her­kul­li­ses­ta ai­hees­taan huo­li­mat­ta pin­ta­raa­pai­suk­si

19.11.2020 20:34
Tilaajille
Yrittäjä Jari Näsman jalkautti lavakomiikan Lappiin – "Vedet silmissä nauraminen tuo rennon ja helpottuneen tunteen"

Yrit­tä­jä Jari Näsman jal­kaut­ti la­va­ko­mii­kan Lappiin – "Vedet sil­mis­sä nau­ra­mi­nen tuo rennon ja hel­pot­tu­neen tun­teen"

09.09.2020 18:00
Tilaajille
Alussa oli Tiku ja Taku -ääni – Rovaniemeläislähtöinen Stand up -muusikko Ville Saarenketo tekee tutuista kotimaisista hittibiiseistä hauskoja

Alussa oli Tiku ja Taku -ääni – Ro­va­nie­me­läis­läh­töi­nen Stand up -muu­sik­ko Ville Saa­ren­ke­to tekee tu­tuis­ta ko­ti­mai­sis­ta hit­ti­bii­seis­tä haus­ko­ja

31.01.2020 18:04
Tilaajille
Äärioikeistopiireistä irtaantunut koomikko Iikka Kivi: "Miehet kokevat tässä ajassa itsensä impotenteiksi ja vastaavat siihen väkivallalla"

Ää­ri­oi­keis­to­pii­reis­tä ir­taan­tu­nut koo­mik­ko Iikka Kivi: "Miehet kokevat tässä ajassa itsensä im­po­ten­teik­si ja vas­taa­vat siihen vä­ki­val­lal­la"

12.10.2019 08:00
Tilaajille