Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Rikokset: Korona vei po­lii­sien hä­ly­tyk­set ra­vin­to­loi­den edus­tal­ta neljän seinän sisälle – nyt ri­kos­ten osalta ollaan pa­laa­mas­sa ta­val­li­seen arkeen

Kirkkoherravaali

Katso Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ra­eh­dok­kai­den vaa­li­pa­nee­li tästä – kes­kus­te­lu alkaa kello 18.00

01.11.2020 17:29 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Siksi ei Ilari Kin­nu­nen

25.09.2020 04:00 1
Tilaajille

Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ra­eh­dok­kaat ten­tis­sä tänään kello 17 – katso haas­tat­te­lu ja pa­nee­li­kes­kus­te­lu suorana

13.08.2020 16:30

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ran­vaa­li siirtyi mar­ras­kuul­le

08.04.2020 09:04
Tilaajille

Kolme kisaa Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran pes­tis­tä – So­dan­ky­lä­läi­nen, ro­va­nie­me­läi­nen ja tai­val­kos­ke­lai­nen antavat näyt­tei­tä kevään aikana

11.03.2020 16:47
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kirk­ko­val­tuus­to ei ole juo­nit­te­lus­ta vapaa vyöhyke

26.02.2020 06:03
Tilaajille

Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran virkaan seit­se­män ha­ki­jaa, Ke­min­maan kirk­ko­her­rak­si yksi

17.02.2020 15:59
Tilaajille
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Tuo­mioka­pi­tu­li piti kiinni val­las­taan, kun se päätti suo­ras­ta kirk­ko­her­ran vaa­lis­ta

22.01.2020 10:01

Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran vaali py­ri­tään jär­jes­tä­mään tou­ko­kuus­sa

21.01.2020 14:52

Ro­va­nie­men kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja pettyi tuo­mioka­pi­tu­lin pää­tök­seen: "Ikävä, että meidät ohi­tet­tiin tällä ta­val­la"

17.01.2020 15:51
Tilaajille

Oulun tuo­mioka­pi­tu­li haluaa, että seu­ra­kun­ta va­lit­see Ro­va­nie­men seu­raa­van kirk­ko­her­ran – päätös on vastoin kirk­ko­val­tuus­ton tahtoa

16.01.2020 20:22
Tilaajille

Ke­min­maan kirk­ko­val­tuus­to ha­luai­si valita uuden kirk­ko­her­ran vä­lil­li­sel­lä vaa­lil­la – "Se olisi ke­vyem­pi pro­ses­si"

17.12.2019 21:45
Tilaajille

Kirk­ko­val­tuus­to haluaa valita Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran – suo­ras­sa vaa­lis­sa pai­kal­li­set hakijat voi­si­vat jäädä syrjään

12.12.2019 16:28
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Seu­ra­kun­ta­lai­set va­lit­se­maan kirk­ko­her­ra

12.12.2019 06:00
Tilaajille

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­nan kirk­ko­val­tuus­to esittää vä­lil­li­siä kirk­ko­her­ra­vaa­le­ja

11.12.2019 20:37
Tilaajille