kolumni: Eikö ka­las­tus­la­ki olekaan kai­kil­le sama? Kysymys on nyt ajan­koh­tai­sem­pi kuin koskaan

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Kirk­ko­val­tuus­to haluaa valita Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran – suo­ras­sa vaa­lis­sa pai­kal­li­set hakijat voi­si­vat jäädä syrjään

Rovaniemen seurakunta saa uuden kirkkoherran ensi vuonna.
Rovaniemen seurakunta saa uuden kirkkoherran ensi vuonna.
Kuva: Veli-Jukka Mustajärvi

Rovaniemen seurakunnan tulevan kirkkoherran valitsee todennäköisesti kirkkovaltuusto välillisellä vaalilla. Seurakunnassa ei siis järjestetä välitöntä vaalia, jossa seurakuntalaiset pääsisivät äänestämään.

Tälle kannalle päätyi kirkkovaltuusto kokouksessaan keskiviikkona. Lopullisen päätöksen kirkkoherran valintatavasta tekee Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, joka on pyytänyt Rovaniemen seurakunnalta lausuntoa asiasta.

Rovaniemen seurakunnan nykyinen kirkkoherra Kari Yliräisänen on ilmoittanut eroavansa  tehtävästä syyskuussa 2020 eläkkeelle jääntiä varten. Hän täyttää ensi vuonna 65 vuotta.

Vain viisi kannatti suoraa vaalia

Jo kirkkoneuvosto oli sillä kannalla, että tuleva kirkkoherran vaali toteutettaisiin välillisenä vaalina. Kirkkoneuvosto äänesti asiasta. Neuvoston jäsenistä seitsemän oli välillisen vaalin kannalla ja neljä välittömän vaalin kannalla.

Asiasta äänestettiin myös kirkkovaltuustossa, jossa vain viisi jäsentä kannatti välittömän vaalin järjestämistä. Välittömän vaalin puolesta äänestivät Seija Uusimaa, Miikka Keränen, Maria-Riitta Mällinen, Kimmo Niukkanen ja Sara Tuisku.

Äänestysprosentti laskenut

Välillisen vaalin puolesta äänesti 28 jäsentä. Välillistä vaalia perusteltiin muun muassa sillä, että siinä voivat olla mukana kaikki virkaa hakeneet ja kelpoisuusvaatimukset täyttävät hakijat.

Sen sijaan välittömässä vaalissa tuomiokapituli asettaa vaaliehdokkaiksi kolme kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa. Tällöin on mahdollista, ettei kolmen ehdokkaan joukossa ole yhtään paikallista hakijaa.

Välillistä vaalia perusteltiin myös kirkkoherranvaalin äänestysprosentilla, joka on laskenut. Vuoden 2012 vaalissa äänestysprosentti oli 10,7. Valtuustossa korostettiin, että myös välillisessä vaalissa seurakuntalaisia voidaan osallistaa kirkkoherran valintaan muun muassa järjestämällä vaalitenttejä.

Välillisen vaalin puolesta äänestivät Päivi Alaoja, Antti Alatalo, Saara Autto, Arja Ylitalo, Matti Henttunen, Ville-Pekka Jokela, Markku Kaasinen, Seija Karvo, Raili Kerola, Raija Kivilahti, Elina Korteniemi, Samuli Korteniemi, Timo Kotilainen, Pekka Lehto, Terttu Lehtola, Terttu Luoma-aho, Jaakko Nirkkonen, Mirja Mäntymäki, Hannu Ovaskainen, Jari Paksuniemi, Mirva Paukkeri, Leena Pernu,  Asko Peuraniemi, Simo Rahtu, Meiju Salmela, Heikki Salo, Maarit Simoska ja Sauli Särkioja.


Muokattu 12.12. kello 19: jutusta korjattu nimivirhe.

Muokattu 13.12. klo 9.15: jutusta poistettu Seija Uusimaan nimi välillistä vaalia äänestäneiden listasta, sillä hän äänesti välitöntä vaalia.