Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Tilaajille

Ro­va­nie­men kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja pettyi tuo­mioka­pi­tu­lin pää­tök­seen: "Ikävä, että meidät ohi­tet­tiin tällä ta­val­la"

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli päätti vastoin Rovaniemen kirkkovaltuuston tahtoa, että kirkkoherra valitaan suoralla kansanvaalilla. "Kirkkovaltuusto ei perustellut esitystään", tuomiokapituli perustelee.

Rovaniemen seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Lehto (kesk.) on pettynyt Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätökseen Rovaniemen kirkkoherranvaalin vaalitavasta.

Tuomiokapituli päätti torstaina, että Rovaniemen seuraava kirkkoherra valitaan välittömällä vaalitavalla eli niin sanotulla suoralla kansanvaalilla.