Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Kilpailu
Kilpailu- ja kuluttajavirasto selvittää, ovatko marjafirmat rajoittaneet kilpailua lainvastaisesti

Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to sel­vit­tää, ovatko mar­ja­fir­mat ra­joit­ta­neet kil­pai­lua lain­vas­tai­ses­ti

21.09.2023 11:26 2
Tilaajille
MasterChef-kauden nuorin kilpailija lupaa Lappia lautaselle – "Lappilaiset keittiömestarit ovat äänitorvia lappilaiselle ruualle. Pidetään kovempaa meteliä itsestämme"

Mas­terC­hef-kau­den nuorin kil­pai­li­ja lupaa Lappia lau­ta­sel­le – "Lap­pi­lai­set keit­tiö­mes­ta­rit ovat ää­ni­tor­via lap­pi­lai­sel­le ruual­le. Pi­de­tään ko­vem­paa meteliä it­ses­täm­me"

13.08.2023 16:30 3
Tilaajille
Juhliin luvassa pohjoisen poronkäristystä, lupaa Anja-mummo – posiolaiset sukujuuret omaava Käärijä aloittaa viisu-urakkansa tiistaina

Juhliin luvassa poh­joi­sen po­ron­kä­ris­tys­tä, lupaa An­ja-mum­mo – po­sio­lai­set su­ku­juu­ret omaava Käärijä aloit­taa vii­su-urak­kan­sa tiis­tai­na

08.05.2023 11:03 5
Tilaajille
Lappilaiset koulut kisaavat tiedepalkinnosta kovassa sakissa – keminmaalaisten ja rovaniemeläisten oppilaiden töitä pääsi TuKoKe-kilpailun finaaliin Espooseen

Lap­pi­lai­set koulut ki­saa­vat tie­de­pal­kin­nos­ta kovassa sakissa – ke­min­maa­lais­ten ja ro­va­nie­me­läis­ten op­pi­lai­den töitä pääsi Tu­Ko­Ke-kil­pai­lun fi­naa­liin Es­poo­seen

29.03.2023 16:27
Tilaajille
Toinen yritys kohti Suomen parasta ääntä - koelaulu käänsi kaikki tuolit

Toinen yritys kohti Suomen parasta ääntä - koe­lau­lu käänsi kaikki tuolit

16.02.2023 10:56
Menestys ennen työtä on mahdollista vain sanakirjassa

Me­nes­tys ennen työtä on mah­dol­lis­ta vain sa­na­kir­jas­sa

10.02.2023 10:53
Rovaniemen paras jouluikkuna sijaitsee tänä vuonna Pohjolankadulla – Lemmikkieläinliike Jäljen tunnelmallinen näyteikkuna keräsi yli puolet annetuista äänistä

Ro­va­nie­men paras jou­lu­ik­ku­na si­jait­see tänä vuonna Poh­jo­lan­ka­dul­la – Lem­mik­ki­eläin­lii­ke Jäljen tun­nel­mal­li­nen näy­te­ik­ku­na keräsi yli puolet an­ne­tuis­ta äänistä

21.12.2022 09:05
Tilaajille
Halpakauppojen kilpailu kiristyy Rovaniemellä – Suomen pohjoisin Rusta aukeaa keskiviikkona

Hal­pa­kaup­po­jen kil­pai­lu ki­ris­tyy Ro­va­nie­mel­lä – Suomen poh­joi­sin Rusta aukeaa kes­ki­viik­ko­na

13.09.2022 16:25 4
Tilaajille
Mitä työhaastattelussa saa kysyä ja mikä on osinko? Testaa, pärjäisitkö kasiluokkalaisten talouskilpailussa

Mitä työ­haas­tat­te­lus­sa saa kysyä ja mikä on osinko? Testaa, pär­jäi­sit­kö ka­si­luok­ka­lais­ten ta­lous­kil­pai­lus­sa

30.04.2022 11:00
Tilaajille
Inarin kirjastoauto on ehdolla vuoden kirjastoksi: Kilpakumppanit ovat Raahesta, Oulusta, Vantaalta ja Lahdesta

Inarin kir­jas­to­au­to on ehdolla vuoden kir­jas­tok­si: Kil­pa­kump­pa­nit ovat Raa­hes­ta, Ou­lus­ta, Van­taal­ta ja Lah­des­ta

20.04.2022 14:35
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yri­tys­ten osaa­mis­ta vah­vis­tet­ta­va

19.04.2022 05:00
Tilaajille
Sauvosaaren koulun viidesluokkalaiset voittivat Lumivisio-yleisöäänestyksen

Sau­vo­saa­ren koulun vii­des­luok­ka­lai­set voit­ti­vat Lu­mi­vi­sio-ylei­söää­nes­tyk­sen

16.03.2022 09:43
Pullat ovat kotipaakarin bravuuri – Torniolainen Inka Mesilaakso kisailee Koko Suomi leipoo ohjelmassa

Pullat ovat ko­ti­paa­ka­rin bra­vuu­ri – Tor­nio­lai­nen Inka Me­si­laak­so ki­sai­lee Koko Suomi leipoo oh­jel­mas­sa

02.03.2022 18:00
Suurin pudottaja Suomi -ohjelma toi mukanaan elämänmuutoksen – Kemiläisellä Juhani Saarella oli aiemmin vaikeuksia laittaa kengät ja sukat jalkaansa

Suurin pu­dot­ta­ja Suomi -oh­jel­ma toi mu­ka­naan elä­män­muu­tok­sen – Ke­mi­läi­sel­lä Juhani Saa­rel­la oli aiemmin vai­keuk­sia laittaa kengät ja sukat jal­kaan­sa

02.03.2022 16:20
Päiväkirja: Onnea Iivo ja kumppanit!
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Onnea Iivo ja kump­pa­nit!

14.02.2022 06:00
Tilaajille
Pihabongaus tarjosi kiikaroitavaa – Meri-Lapissa lintuja seurattiin kymmenillä pihoilla

Pi­ha­bon­gaus tarjosi kii­ka­roi­ta­vaa – Me­ri-La­pis­sa lintuja seu­rat­tiin kym­me­nil­lä pi­hoil­la

04.02.2022 09:22
Metsätaidot puntaroitiin Pellossa viikonloppuna – voittajiksi ylsivät tutut nimet

Met­sä­tai­dot pun­ta­roi­tiin Pel­los­sa vii­kon­lop­pu­na – voit­ta­jik­si ylsivät tutut nimet

01.08.2021 17:46
Tilaajille
Tornion juhlavuoden vantusvoittaja on tässä – vanttuihin piirtyy Tornion kaupungin siluetti ja vapaana virtaava joki

Tornion juh­la­vuo­den van­tus­voit­ta­ja on tässä – vant­tui­hin piirtyy Tornion kau­pun­gin si­luet­ti ja vapaana vir­taa­va joki

19.04.2021 19:21 1
Tilaajille
Osallistu Lasten Rovaniemi -kilpaan! – Uusi Rovaniemi kutsuu alle kouluikäisiä valokuvaamaan kotikaupunkiaan

Osal­lis­tu Lasten Ro­va­nie­mi -kil­paan! – Uusi Ro­va­nie­mi kutsuu alle kou­lu­ikäi­siä va­lo­ku­vaa­maan ko­ti­kau­pun­kiaan

13.04.2021 15:02