Pääkirjoitus: Suden kan­nan­hoi­dol­li­nen jahti on aloi­tet­ta­va Suo­mes­sa mah­dol­li­sim­man pian

Kolumni: Ur­baa­ni­suo­ma­lais­ten li­han­syö­jien it­se­pe­tos etsii ver­tais­taan kaupan li­ha­tis­kil­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kiinteistönhoito
PAM on hylännyt valtakunnansovittelijan sovintoesityksen, siivoojien ja kiinteistönhoitajien lakko alkaa torstaina

PAM on hy­län­nyt val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan so­vin­toe­si­tyk­sen, sii­voo­jien ja kiin­teis­tön­hoi­ta­jien lakko alkaa tors­tai­na

15.03.2023 20:04 1
Kiinteistöpalvelualan työriitaan ei saatu vieläkään sopua

Kiin­teis­tö­pal­ve­lu­alan työ­rii­taan ei saatu vie­lä­kään sopua

10.03.2023 19:33 1
Seuraavaksi lakkoon voivat mennä siivoojat – neuvotteluissa hiertävät palkankorotukset

Seu­raa­vak­si lakkoon voivat mennä sii­voo­jat – neu­vot­te­luis­sa hier­tä­vät pal­kan­ko­ro­tuk­set

01.03.2023 20:08 1
Suomen Kiinteistölehti: Korkeimpaan hallinto-oikeuteen on valitettu markkinaoikeuden päätöksestä isännöintialan kartellitapauksessa

Suomen Kiin­teis­tö­leh­ti: Kor­keim­paan hal­lin­to-oi­keu­teen on va­li­tet­tu mark­ki­na­oi­keu­den pää­tök­ses­tä isän­nöin­ti­alan kar­tel­li­ta­pauk­ses­sa

19.01.2023 21:37 3
Siivoojien ja kiinteistönhoitajien lakko peruuntuu

Sii­voo­jien ja kiin­teis­tön­hoi­ta­jien lakko pe­ruun­tuu

14.03.2022 14:40
Kuka korvaa lumivauriot katolla? Lumi voi aiheuttaa jopa kymmenientuhansien eurojen vahingot, jotka talonomistaja joutuu yleensä maksamaan omasta pussistaan

Kuka korvaa lu­mi­vau­riot ka­tol­la? Lumi voi ai­heut­taa jopa kym­me­nien­tu­han­sien eurojen va­hin­got, jotka ta­lon­omis­ta­ja joutuu yleensä mak­sa­maan omasta pus­sis­taan

29.02.2020 17:20
Tilaajille
Rovaniemeläinen taloyhtiö haluaa palkata talonmiehen – "Tuo sellaista arvoa, johon huoltoyhtiö ei pysty"

Ro­va­nie­me­läi­nen ta­lo­yh­tiö haluaa palkata ta­lon­mie­hen – "Tuo sel­lais­ta arvoa, johon huol­to­yh­tiö ei pysty"

11.02.2020 15:17
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pi­de­tään kiinni omasta kiin­teis­tön­hoi­dos­ta

09.10.2019 18:00
Tilaajille