Tähtijuttu: Saa­ri­se­län uuden pol­ku­juok­su­ta­pah­tu­man rei­til­lä piti muistaa sulkea po­roai­ta ja odottaa ka­ve­rei­ta

Kuvakertomus: Ensin soi huu­li­harp­pu, ja sitten varsat as­te­li­vat raadin eteen

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Pi­de­tään kiinni omasta kiin­teis­tön­hoi­dos­ta

Noin 200 kuntaa kärsii erisuuruisista talousongelmista. Kuluva vuosi päättyy monella miinustulokseen. Menot ovat tuloja suuremmat, vaikka tavoite on päinvastainen. Rovaniemen päätöksenteko selittää vain osan, jos ollenkaan talousongelmista.

Valtio on ollut viime vuosina huono sopimuskumppani kunnille. Valtionosuuksien leikkaukset ja kuntien velvoitteiden lisäämiset ovat pienentäneet kuntatalouden liikkumavaraa ja ennustettavuutta. Verotulojen hidas kasvu työllisyyden parantumisesta huolimatta on tullut myös Rovaniemelle yllätyksenä. Tulorekisteritiedot, joista verotulot on kunnille arvioitu, ovat osoittautuneet vääriksi.