Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

kaupunginhallitus

Vain kaksi vanhaa nimeä jatkaa Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa

09.08.2021 19:11 10
Tilaajille

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tus päätti sel­vit­tää teh­das­hank­kee­seen liit­ty­vät kau­pun­gin toimet ja pää­tök­set

14.06.2021 20:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi Portti ”ei ollut edes ka­tu­vi­naan”?

26.03.2021 05:30
Tilaajille

Ke­mi­jär­vi hakee har­kin­nan­va­rais­ta val­tion­avus­tuk­sen ko­ro­tus­ta 2,5 mil­joo­naa euroa – tu­los­en­nus­te ku­lu­val­le vuo­del­le on 1,3 mil­joo­naa mii­nuk­sel­la

24.08.2020 22:12
Tilaajille

Kemi haluaa to­sis­saan hillitä so­te-me­no­jaan– kau­pun­gin­hal­li­tus päätti sel­vit­tää muun muassa muu­tos­joh­ta­jan palk­kaa­mis­ta

12.05.2020 14:49
Tilaajille

Tornion ruoriin nousee jouk­kue­pe­laa­ja – Taramaa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan pestiin 1,5 vuo­dek­si

29.01.2020 07:00
Tilaajille

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen re­pi­mi­nen auki ei saa tukea - demarit jää­mäs­sä vaille paikkaa lop­pu­kau­dek­si

24.01.2020 17:52
Tilaajille