Saamelaiskäräjävaalit: Ään­ten­las­ken­ta on alkanut – en­sim­mäi­set epä­vi­ral­li­set tu­lok­set il­moi­te­taan tiis­taiaa­mu­na

Tietomurto: Satojen Lapin hy­vin­voin­tia­lueen asiak­kai­den tietoja on saat­ta­nut joutua vääriin käsiin – koskee in­kon­ti­nens­si- ja dia­be­tes­tuot­tei­den ko­tiin­kul­je­tus­pal­ve­lun asiak­kai­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kauppakeskus Kuukkeli
Saariselän Kuukkelin avajaiset viivästyvät entisestään – kauppakeskus avataan vasta ensi syksynä

Saa­ri­se­län Kuuk­ke­lin ava­jai­set vii­väs­ty­vät en­ti­ses­tään – kaup­pa­kes­kus avataan vasta ensi syksynä

17.09.2023 19:30 5
Tilaajille
Yle: Saariselän Kuukkelin avajaiset viivästyvät, kauppakeskus avataan ensi kesänä

Yle: Saa­ri­se­län Kuuk­ke­lin ava­jai­set vii­väs­ty­vät, kaup­pa­kes­kus avataan ensi kesänä

20.07.2023 16:21 4
Tilaajille
Kauppakeskus Kuukkelin jälleenrakennus Saariselällä lähenee – uudisrakennus on määrä avata ensi syksynä

Kaup­pa­kes­kus Kuuk­ke­lin jäl­leen­ra­ken­nus Saa­ri­se­läl­lä lähenee – uu­dis­ra­ken­nus on määrä avata ensi syksynä

21.02.2023 20:30
Tilaajille
Kauppakeskus Kuukkelin tulipalossa menetetyt palvelut avataan Saariselällä torstaina – uutta Kuukkelia suunnitellaan raunioiden paikalle

Kaup­pa­kes­kus Kuuk­ke­lin tu­li­pa­los­sa me­ne­te­tyt pal­ve­lut avataan Saa­ri­se­läl­lä tors­tai­na – uutta Kuuk­ke­lia suun­ni­tel­laan rau­nioi­den pai­kal­le

30.03.2022 12:45 1
Tilaajille
Saariselän Kuukkelin vuokrasopimus uusista tiloista allekirjoitetaan ensi viikolla – ruokakauppatoiminta voisi alkaa jo parin viikon kuluessa

Saa­ri­se­län Kuuk­ke­lin vuok­ra­so­pi­mus uusista ti­lois­ta al­le­kir­joi­te­taan ensi vii­kol­la – ­ruo­ka­kaup­pa­toi­min­ta voisi alkaa jo parin viikon ku­lues­sa

11.03.2022 15:30 1
Tilaajille
Saariselän kauppakeskus Kuukkelin tulipaloon liittyvä tutkinta on valmistunut – palo sai alkunsa sähköpääkeskuksesta

Saa­ri­se­län kaup­pa­kes­kus Kuuk­ke­lin tu­li­pa­loon liit­ty­vä tut­kin­ta on val­mis­tu­nut – palo sai alkunsa säh­kö­pää­kes­kuk­ses­ta

24.02.2022 10:42
Tilaajille
Saariselän kauppakeskuspalo on täysin sammutettu – palonsyyn tutkinta käynnissä

Saa­ri­se­län kaup­pa­kes­kus­pa­lo on täysin sam­mu­tet­tu – pa­lon­syyn tut­kin­ta käyn­nis­sä

22.02.2022 10:24
Tilaajille