Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kartellit
Markkinaoikeus määräsi liki viiden miljoonan euron edestä sakkoja Isännöintiliitolle ja alan yrityksille kilpailun rajoittamisesta – Isännöintiliitto ei aio valittaa päätöksestä

Mark­ki­na­oi­keus määräsi liki viiden mil­joo­nan euron edestä sakkoja Isän­nöin­ti­lii­tol­le ja alan yri­tyk­sil­le kil­pai­lun ra­joit­ta­mi­ses­ta – Isän­nöin­ti­liit­to ei aio va­lit­taa pää­tök­ses­tä

15.12.2022 16:12 3
Euroopan komissio tutkii mahdollista sellukartellia – yllätysvierailuja ainakin UPM:n ja Stora Enson tiloihin

Eu­roo­pan ko­mis­sio tutkii mah­dol­lis­ta sel­lu­kar­tel­lia – yl­lä­tys­vie­rai­lu­ja ainakin UPM:n ja Stora Enson ti­loi­hin

12.10.2021 14:53 1
Kilpailuviranomainen paljasti hintakartellin isännöintialalla – mukana kuusi yritystä ja Suomen Isännöintiliitto

Kil­pai­lu­vi­ran­omai­nen pal­jas­ti hin­ta­kar­tel­lin isän­nöin­ti­alal­la – mukana kuusi yri­tys­tä ja Suomen Isän­nöin­ti­liit­to

10.02.2021 12:22
Tilaajille

Au­to­kou­lu­jen kar­tel­li pal­jas­tui: hin­to­jen laskua es­tet­tiin Uu­del­la­maal­la, ja mukana oli myös au­to­kou­lu­yh­dis­tys

21.11.2019 11:00