Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Eu­roo­pan ko­mis­sio tutkii mah­dol­lis­ta sel­lu­kar­tel­lia – yl­lä­tys­vie­rai­lu­ja ainakin UPM:n ja Stora Enson ti­loi­hin

Komission mukaan yllätysvierailuja on tehty useisiin EU:n jäsenmaissa sijaitseviin puusellua tuottavien yhtiöiden toimitiloihin.

Stora Enso vahvisti, että viranomaiset ovat olleet vierailulla sen Helsingin-toimistossa.
Stora Enso vahvisti, että viranomaiset ovat olleet vierailulla sen Helsingin-toimistossa.
Kuva: Jussi Leinonen

Euroopan komissio tutkii mahdollista sellukartellia. Komissio on ilmoittanut huolensa siitä, että sellumarkkinoilla toimivat yhtiöt ovat voineet rikkoa EU:n kilpailuoikeussääntöjä.

Metsäyhtiö UPM kertoo, että komission kilpailuviranomainen on aloittanut tänään ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen sen tiloissa.

– Komissio on ilmaissut huolensa siitä, että tarkastuksen kohteena olevat sellumarkkinoilla toimivat yhtiöt ovat saattaneet rikkoa EU:n kilpailuoikeussääntöjä, jotka koskevat kartellien ja kilpailun rajoittamista koskevien käytäntöjen estämistä (...) UPM:llä ei tässä vaiheessa ole tietoa tarkastuksen lopputuloksesta. UPM tukee komissiota sen tutkinnassa, eikä voi kommentoida käynnissä olevaa tutkintaa, yhtiö kertoo tiedotteessa.

Myös Stora Enso vahvisti puhelimitse STT:lle ja tiedotteessa, että viranomaiset ovat olleet vierailulla sen Helsingin-toimistossa.

– Stora Enso on ollut osa Euroopan komission tarkastusta, ja Suomen kilpailu- ja kuluttajaviranomainen on suorittanut tarkastuksen yhtiön pääkonttorissa Kanavarannassa Helsingissä. Stora Enso tekee täyttä yhteistyötä viranomaisten kanssa, yhtiö kertoo tiedotteessa.

Komission mukaan yllätysvierailuja on tehty useisiin EU:n jäsenmaissa sijaitseviin puusellua tuottavien yhtiöiden toimitiloihin. Komissio ei yksilöi tiedotteessa yhtiöitä, joiden toimitiloihin on tehty yllätysvierailuja.

Komission mukaan yllätysvierailuissa on kyse vasta alustavista tutkimuksista.

– Se, että komissio on toteuttanut tällaisia tarkastuksia, ei tarkoita sitä, että kohteina olevat yhtiöt olisivat syyllistyneet kilpailuoikeussääntöjen vastaiseen toimintaan, komission tiedotteessa kerrotaan.