Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Au­to­kou­lu­jen kar­tel­li pal­jas­tui: hin­to­jen laskua es­tet­tiin Uu­del­la­maal­la, ja mukana oli myös au­to­kou­lu­yh­dis­tys

Hinnoittelusta sopi kahdeksan autokoulua. Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää niille satojen tuhansien eurojen seuraamusmaksua.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on paljastanut Uudenmaan autokoulualaa koskevan kartellin. Tapaukseen liittyy myös hintasuosituksia.

Viraston mukaan autokoulujen yhteinen Uudenmaan Autokouluyhdistys ja sen hallitukseen kuuluneet kuusi autokoulua kannustivat autokouluja hintojen korotukseen.  Kehotus koski b-ajokorttikoulutuksen eli tavallisen henkilöautokortin hintoja.

Hintojen korottamista esitettiin yhdistyksen järjestämissä keskustelu- ja koulutustilaisuuksissa vuosina 2012-2015.

Hintojen laskemista yritettiin estää

Porvoossa suositukset johtivat kolmen yrityksen keskinäiseen kartelliin.

Porvoon Autokoulu, Drivers’ Club ja Auto-opisto sopivat b-ajokortin opetushinnan nostamisesta vuonna 2013, kun ajokorttia koskeva lakiuudistus tuli voimaan. Hintoja nostettiin noin 600 eurolla.

Vuonna 2014 alueella aloitti kaksi uutta autokoulua, ja kartelli yritti saada heidätkin saada sopimaan hinnannostosta. Kartellin muodostaneiden yritysten tarkoituksena oli välttyä joutumasta laskemaan omia hintojaan.

Seuraamusmaksusta päättää markkinaoikeus

Asiaa selvittänyt KKV muistuttaa, että keskenään kilpailevat yritykset eivät saa keskustella tai sopia keskenään hintojen nostamisesta. Tämä koskee myös toimialayhdistyksiä.

Kyseessä on vakava kilpailunrajoitus, josta kärsii kuluttaja.

– Yritysten on päätettävä itse, miten ne hinnoittelevat tuotteensa. Yhteinen hinnoista sopiminen on kuluttajien huijaamista, toteaa KKV:n pääjohtaja Kirsi Leivo viraston tiedotteessa.

KKV esittää tapausten vuoksi yhteensä noin 300 000 euron seuraamusmaksuja. Ne määrättäisiin Uudenmaan Autokouluyhdistykselle ja kahdeksalle autokoululle.

Yllä mainittujen lisäksi mukana ovat Autokoulu Hakala. Eko-Center Liikennekoulutuspalvelut, Järvenpään Ajokoulutuskeskus, Hangon Autokoulu ja Malmin Autokoulu.

Seuraamusmaksuista päättää markkinaoikeus.

Muistatko?

Asvaltti- ja puukartellit

Laajojen kartellitapausten paljastuminen ei ole Suomessa tavanomaista.

Edelliset tapaukset ovat koskeneet asvalttialaa ja puukauppaa.

Asvalttialan kaikki keskeiset toimijat muodostivat korkeimman oikeuden (KKO) mukaan laajan kartellin vuosina 1994-2002.

KKO tuomitsi seitsemän yhtiötä yhteensä 82,55 mijoonan euron seuraamusmaksuihin.

Kolmen suuren raakapuukaupppaa tekevän yhtiön kartellin todettiin puolestaan toimineen vuosina 1997-2004.

Kahdelle yhtiölle määrättiin yhteensä 51 miljoonan euron seuraamusmaksut. Yksi yhtiö vapautettiin maksuista, koska se kertoi virastolle kartellista.

Tapauksiin liittyvistä vahingonkorvausvaatimuksista on käyty myös pitkiä oikeuskiistoja.