Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Mark­ki­na­oi­keus määräsi liki viiden mil­joo­nan euron edestä sakkoja Isän­nöin­ti­lii­tol­le ja alan yri­tyk­sil­le kil­pai­lun ra­joit­ta­mi­ses­ta – Isän­nöin­ti­liit­to ei aio va­lit­taa pää­tök­ses­tä

Markkinaoikeuden päätöksen mukaan Isännöintiliiton hallituksessa toimineet yritykset pyrkivät vuosina 2014-2017 vaikuttamaan alan hinnoitteluun muun muassa suosituksilla. Oikeuden mukaan toiminta oli kilpailulain vastaista.

Isännöintialan toiminta haittasi markkinaoikeuden päätöksen mukaan kilpailua. Kuvituskuva.
Isännöintialan toiminta haittasi markkinaoikeuden päätöksen mukaan kilpailua. Kuvituskuva.
Kuva: Vesa Joensuu / Arkistokuva

Markkinaoikeus on määrännyt Isännöintiliitolle ja usealle isännöintiyritykselle seuraamusmaksuja yhteensä noin 4,9 miljoonan euron edestä kilpailua rajoittavasta toiminnasta.

Torstaina antamassaan päätöksessä markkinaoikeus arvioi alan toimijoiden syyllistyneen kilpailurikkomukseen muun muassa isännöintiä koskevilla hinnoittelusuosituksillaan.

Isännöintialan toiminta haittasi markkinaoikeuden päätöksen mukaan kilpailua. Kilpailua haittaava toiminta kesti vuodesta 2014 vuoteen 2017, ja oikeuden mukaan se toteutettiin pääosin Isännöintiliiton tapahtumien ja toiminnan kautta.

– Menettelyiden tavoitteena on ollut isännöintiyritysten kannattavuuden parantaminen hinnoitteluun vaikuttamalla. Hyväksyttävänä pidettävä pyrkimys kannattavuuden parantamiseen ei estä pitämästä menettelyjä kilpailunrajoituksena, kun menettelyillä on pyritty myös hintakilpailun rajoittamiseen, markkinaoikeus toteaa päätöksessään.

Oikeuden määräämät seuraamusmaksut jäivät kuitenkin pienemmiksi kuin mitä Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) vuonna 2021 alan toimijoille vaati. KKV esitti tuolloin Isännöintiliitolle ja sen hallituksessa vuosina 2014–2017 vaikuttaneille yrityksille seuraamusmaksuja noin 22 miljoonan euron edestä hintakartellista.

Torstaina määrätyt seuraamusmaksut jäivät siis alle neljännekseen siitä, mitä KKV alun alkaen vaati. Yksikään yritys, jolle KKV maksuja vaati, ei kuitenkaan välttynyt seuraamusmaksuilta.

– Liiton antamat hintasuositukset ovat muodostaan, sitovuudestaan ja antamistavastaan riippumatta osoittaneet elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän tahdon sovittaa yhteen jäsentensä käyttäytyminen isännöintimarkkinoilla Suomessa, arvioi oikeus liki 200-sivuisessa ratkaisussaan.

Seuraamusmaksua esitti KKV

Isännöintialan kartelliepäilyn markkinaoikeuteen vei Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) vuonna 2021. Vuonna 2021 julkaistussa selvityksessään KKV katsoi, että alan yritykset sopivat keskenään taloyhtiöiden isännöintipalveluiden hinnoista ja hinnankorotuksista liiton kautta.

KKV:n mukaan hinnoittelusta ohjeistettiin aktiivisesti muun muassa alan tapahtumissa ja tiedotteissa. Virasto arvioi, että kyse oli alan keinotekoisesta hintojen nostosta, mikä vahingoitti heidän asiakkaitaan eli taloyhtiöitä.

Virasto esitti seuraamusmaksuja liiton hallituksessa toimineille yrityksille.

Markkinaoikeus määräsi suurimmat maksut, kolme miljoonaa euroaRetta-konsernin (entinen Realia) yrityksille Retta ServicesilleRetta Groupille ja Retta Holdingille. Lisäksi Retta Services määrättiin maksamaan Colliers Finland Groupin kanssa yhteisvastuullisesti 650 000 euroa.

Isännöintiliitolle oikeuden määräämä seuraamusmaksu on suuruudeltaan 65 000 euroa.

– Määrällä voidaan katsoa olevan kuvatuissa olosuhteissa riittävä erityis- ja yleisestävä vaikutus, oikeus perustelee.

Isännöintiliitto ei aio valittaa markkinaoikeuden päätöksestä

Isännöintiliitto aikoo tyytyä markkinaoikeuden liitolle määräämään seuraamusmaksuun eikä aio valittaa oikeuden päätöksestä, kertoo liitto tiedotteessa.

Markkinaoikeus katsoi tänään, että Isännöintiliitto ja sen hallituksessa toimineet yhtiöt pyrkivät ohjeillaan ja suosituksillaan rajoittamaan alan hintakilpailua vuosina 2014–2017. Oikeus määräsi liitolle 65 000 euron seuraamusmaksun kilpailulain rikkomisesta.

Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva pyytää tiedotteessa anteeksi liiton toimintaa sekä sen alalle aiheuttamaa mainehaittaa.

Muun muassa Isännöintiliitto piti jo vuonna 2021 KKV:n selvityksen lopputulosta virheellisenä. Liiton mukaan alalla ei ole ollut yhtenäistä kokonaissuunnitelmaa, jonka tarkoituksena olisi ollut rajoittaa kilpailua. Isännöintiliiton vuonna 2021 julkaisemassa tiedotteessa todettiin, että liiton viestinnän tarkoituksena on muun muassa ollut nostaa alan yleistä arvostusta.

Markkinaoikeuden päätökseen voi vielä hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta (KHO).