Kai Mykkänen
Kokoomus ei niele Marinin väitteitä oikeusvaltiovastaisuudesta: "Sivaltavat huomiot eivät vie asioita eteenpäin"

Ko­koo­mus ei niele Marinin väit­tei­tä oi­keus­val­tio­vas­tai­suu­des­ta: "Si­val­ta­vat huomiot eivät vie asioita eteen­päin"

22.12.2019 12:50 0
Ex-sisäministeri Mykkänen arvostelee hallitusta al-Holin suomalaisten palautuspäätösten venymisestä – "Suunnitelmat olivat jo keväällä aika pitkällä"

Ex-si­sä­mi­nis­te­ri Myk­kä­nen ar­vos­te­lee hal­li­tus­ta al-Ho­lin suo­ma­lais­ten pa­lau­tus­pää­tös­ten ve­ny­mi­ses­tä – "Suun­ni­tel­mat olivat jo ke­vääl­lä aika pit­käl­lä"

26.10.2019 06:00 0
Kokoomus jättää välikysymyksen: "On päätetty menolisäyksistä, joille ei ole tulopuolella katetta"

Ko­koo­mus jättää vä­li­ky­sy­myk­sen: "On pää­tet­ty me­no­li­säyk­sis­tä, joille ei ole tu­lo­puo­lel­la ka­tet­ta"

19.09.2019 22:23 0