Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 9. päivän luukku tästä

Tähtijuttu: Ly­hyt­vuok­raus on Ro­va­nie­mel­lä mil­joo­nien bisnes, mutta kau­pun­ki ei oh­jeis­ta sitä mi­ten­kään

Kai Mykkänen
HS: Kokoomuksen Kai Mykkänen toivoo Veikkauksen rahapelituottojen ja järjestöjen saamien avustusten yhteyden katkaisemista

HS: Ko­koo­muk­sen Kai Myk­kä­nen toivoo Veik­kauk­sen ra­ha­pe­li­tuot­to­jen ja jär­jes­tö­jen saamien avus­tus­ten yh­tey­den kat­kai­se­mis­ta

10.07.2021 13:03 4
Kuuden tunnin työaika mahdottomuus hoiva-alalle – Marinin puheet saivat rapiskat sote-osaajalta

Kuuden tunnin työaika mah­dot­to­muus hoi­va-alal­le – Marinin puheet saivat ra­pis­kat so­te-osaa­jal­ta

25.08.2020 15:14
Kokoomus ei niele Marinin väitteitä oikeusvaltiovastaisuudesta: "Sivaltavat huomiot eivät vie asioita eteenpäin"

Ko­koo­mus ei niele Marinin väit­tei­tä oi­keus­val­tio­vas­tai­suu­des­ta: "Si­val­ta­vat huomiot eivät vie asioita eteen­päin"

22.12.2019 12:50
Ex-sisäministeri Mykkänen arvostelee hallitusta al-Holin suomalaisten palautuspäätösten venymisestä – "Suunnitelmat olivat jo keväällä aika pitkällä"

Ex-si­sä­mi­nis­te­ri Myk­kä­nen ar­vos­te­lee hal­li­tus­ta al-Ho­lin suo­ma­lais­ten pa­lau­tus­pää­tös­ten ve­ny­mi­ses­tä – "Suun­ni­tel­mat olivat jo ke­vääl­lä aika pit­käl­lä"

26.10.2019 06:00
Kokoomus jättää välikysymyksen: "On päätetty menolisäyksistä, joille ei ole tulopuolella katetta"

Ko­koo­mus jättää vä­li­ky­sy­myk­sen: "On pää­tet­ty me­no­li­säyk­sis­tä, joille ei ole tu­lo­puo­lel­la ka­tet­ta"

19.09.2019 22:23