Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Juoksu

Ro­va­nie­me­läi­nen Ossi Pel­to­nie­mi ta­voit­te­lee 50 ki­lo­met­rin Suomen en­nä­tys­tä maail­man suu­rim­mas­sa juok­su­ta­pah­tu­mas­sa – Lapin Lukko jär­jes­tää Ro­va­nie­mel­lä yh­teis­läh­dön

07.05.2021 08:58

Ro­va­nie­mel­lä yh­teis­läh­tö maail­man­laa­jui­seen hy­vän­te­ke­väi­syys­juok­suun

05.05.2021 10:35

Ke­nia­lai­nen Chepn­ge­tich höyläsi Tur­kis­sa naisten puo­li­ma­ra­to­nin ME:stä lähes puoli mi­nuut­tia

04.04.2021 17:09
Tilaajille

Ma­ra­too­na­ril­le maistuu ly­hyt­kin lenkki – Juuso Jänkälä kipaisi en­sim­mäi­sen tal­vi­sar­ja­juok­sun­sa

09.01.2021 17:11 1
Tilaajille

Kun­to­por­tais­ta tuli lii­kun­nan hitti - Ai­nio­vaa­ras­sa ja Ke­min­maas­sa on kun­to­por­taat, Kemissä ra­ken­ne­taan ja Tor­nios­sa niitä toi­vo­taan Kok­ko­kan­kaal­le.

14.10.2020 10:26

Rus­ka­ma­ra­ton to­teu­te­taan poik­keuk­sel­li­ses­ti maas­to­ta­pah­tu­ma­na

03.09.2020 17:41
Tilaajille

Juokse in­ter­val­lit kovaa, mutta ei täy­sil­lä – Val­men­ta­ja­gu­ru kertoo, miten ta­val­li­nen­kin kun­toi­li­ja voi hyötyä huip­pu-ur­hei­li­joi­den te­ho­har­joi­tuk­sis­ta

03.08.2020 07:00
Tilaajille

KemiRun juos­taan 4. hei­nä­kuu­ta

24.06.2020 16:05
Tilaajille

Heikki ja Kaisa Hakala in­nos­tui­vat juok­se­mi­ses­ta oman ja lä­hi­pii­rin häm­men­nyk­sek­si juok­su­kou­lum­me avulla – Lu­ki­joi­den toi­vees­ta ko­ko­sim­me vinkit jat­ko-oh­jel­maan

25.05.2020 07:00
Tilaajille

Jarmo Rund­gren sai kaksi kär­päs­tä yhdellä iskulla

03.05.2020 20:03
Tilaajille

Ossi Pel­to­nie­mi ja Juho Latvala ylsivät ta­voit­tee­seen – 50 ki­lo­met­riä meni kirk­kaas­ti rikki

04.05.2020 15:20
Tilaajille

Johanna Pei­po­nen hyvässä vauh­dis­sa Li­min­gan uu­den­vuo­den­juok­sus­sa

02.01.2020 17:34
Tilaajille

Kui­vis­to juoksi en­nä­tyk­sen­sä MM-Do­has­sa, Mäki myös en­nä­tys­vauh­dis­sa

02.10.2019 18:05
Tilaajille

Sara Kui­vis­to hakee paikkaa ki­ril­leen

30.09.2019 21:37

Sara Kui­vis­ton kiri jäi suu­ta­rik­si MM-ki­sois­sa: "Lo­pus­sa ei oikein ta­pah­tu­nut mitään, meno oli tuk­kois­ta"

27.09.2019 18:25
Tilaajille