Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Juhlavuosi
Toivola-Luotolan Setlementti 100 vuotta

Toi­vo­la-Luo­to­lan Set­le­ment­ti 100 vuotta

23.11.2023 09:15
Kemiläisiä pitkään aktivoinut ja sivistänyt Toivola-Luotola Setlementti täyttää 100 vuotta – nyt toiminnassa iso rooli on vanhusten palveluilla, monikulttuurisuustyöllä ja järjestötoiminnalla

Ke­mi­läi­siä pitkään ak­ti­voi­nut ja si­vis­tä­nyt Toi­vo­la-Luo­to­la Set­le­ment­ti täyttää 100 vuotta – nyt toi­min­nas­sa iso rooli on van­hus­ten pal­ve­luil­la, mo­ni­kult­tuu­ri­suus­työl­lä ja jär­jes­tö­toi­min­nal­la

23.11.2023 05:00
Tilaajille
Rovaniemellä toimii 400 hengen hiljainen ja vaatimaton yhdistys, joka pyörittää 11 miljoonan euron toimintoja – "Olemme ihmisiä ihmisille"

Ro­va­nie­mel­lä toimii 400 hengen hil­jai­nen ja vaa­ti­ma­ton yh­dis­tys, joka pyö­rit­tää 11 mil­joo­nan euron toi­min­to­ja – "Olemme ihmisiä ih­mi­sil­le"

13.05.2023 14:04 3
Tilaajille
Kalottjazz & Blues Festivaali täyttää tänä kesänä 40 vuotta – juhlavuoden kunniaksi tapahtuman visuaalinen ilme uudistui

Ka­lott­jazz & Blues Fes­ti­vaa­li täyttää tänä kesänä 40 vuotta – juh­la­vuo­den kun­niak­si ta­pah­tu­man vi­suaa­li­nen ilme uu­dis­tui

15.03.2023 15:51
Jääveistos aloitti Kemin seudun OP:n juhlavuoden

Jää­veis­tos aloitti Kemin seudun OP:n juh­la­vuo­den

02.03.2023 08:12
Sata vuotta täyttävä Kemin seudun OP pärjäsi viime vuonna, koska korot nousivat – toimitusjohtaja Heikki Palosaari näkee Veitsiluodon alueessa mahdollisuuksia

Sata vuotta täyt­tä­vä Kemin seudun OP pärjäsi viime vuonna, koska korot nou­si­vat – toi­mi­tus­joh­ta­ja Heikki Pa­lo­saa­ri näkee Veit­si­luo­don aluees­sa mah­dol­li­suuk­sia

09.02.2023 05:00 2
Tilaajille
Se on meidän  KePS – Nyt jo 90-vuotias. Team Pulen ja Team Jimmyn joukkueet iskevät lauantaina yhteen ennen KePS:n ja OPS:n sarjaottelua

Se on meidän KePS – Nyt jo 90-vuo­tias. Team Pulen ja Team Jimmyn jouk­kueet iskevät lauan­tai­na yhteen ennen KePS:n ja OPS:n sar­ja­ot­te­lua

08.07.2022 10:25
"Tämä on orkesteri, joka uskoo omaan tekemiseensä" – 50-vuotias Lapin kamariorkesteri haluaa tarjota yleisölleen aina jotain uutta ja ainutlaatuista

"Tämä on or­kes­te­ri, joka uskoo omaan te­ke­mi­seen­sä" – 50-vuo­tias Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ri haluaa tarjota ylei­söl­leen aina jotain uutta ja ai­nut­laa­tuis­ta

19.03.2022 06:30 4
Tilaajille
Juhlavuosi on melkein maalissa
Kolumni

Juh­la­vuo­si on melkein maa­lis­sa

14.11.2021 18:00
Tilaajille
Juhlijoita vauvasta vaariin – Kemijärven 150-vuotisjuhlassa muisteltiin menneitä ja luotiin uskoa tulevaan

Juh­li­joi­ta vau­vas­ta vaariin – Ke­mi­jär­ven 150-vuo­tis­juh­las­sa muis­tel­tiin men­nei­tä ja luotiin uskoa tu­le­vaan

04.07.2021 13:50 1
Tilaajille
Mukava muisto 50 vuoden takaa - "Kun Tornio täyttää 400 vuotta olet suunnilleen meidän ikäisemme."

Mukava muisto 50 vuoden takaa - "Kun Tornio täyttää 400 vuotta olet suun­nil­leen meidän ikäi­sem­me."

10.05.2021 09:53
Pirteä 400-vuotias rakentaa juhlat koko väelle – toukokuun juhlaviikon uskotaan toteutuvan, vaikka korona onkin uhkana

Pirteä 400-vuo­tias ra­ken­taa juhlat koko väelle – tou­ko­kuun juh­la­vii­kon us­ko­taan to­teu­tu­van, vaikka korona onkin uhkana

21.01.2021 20:50
Tilaajille
Tornio täyttää 400 vuotta ja nyt saa olla aidosti ylpeä kotikaupungistaan
Kolumni

Tornio täyttää 400 vuotta ja nyt saa olla aidosti ylpeä ko­ti­kau­pun­gis­taan

11.01.2021 09:16
Tilaajille
Tornio julistaa vantuskisan – voittosuunnitelman tehneille palkinnoksi lahjakortteja

Tornio ju­lis­taa van­tus­ki­san – voit­to­suun­ni­tel­man teh­neil­le pal­kin­nok­si lah­ja­kort­te­ja

09.12.2020 12:39
Tornio julkaisi juhlavuosikuosin - Susanna Sivosen suunnittelemasta kuosista voi bongailla tuttuja torniolaisia juttuja

Tornio jul­kai­si juh­la­vuo­si­kuo­sin - Susanna Sivosen suun­nit­te­le­mas­ta kuo­sis­ta voi bon­gail­la tuttuja tor­nio­lai­sia juttuja

13.05.2020 15:11
Tornio sai 400-vuotisjuhlakuosin, jossa on tuttuja paikkoja rajakaupungista

Tornio sai 400-vuo­tis­juh­la­kuo­sin, jossa on tuttuja paik­ko­ja ra­ja­kau­pun­gis­ta

12.05.2020 21:21
Tilaajille
Rovaniemen Pöytätennis-60 on nuorekas kuusikymppinen

Ro­va­nie­men Pöytätennis-60 on nuo­re­kas kuu­si­kymp­pi­nen

09.01.2020 19:30
Tilaajille