Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 6. päivän luukku tästä

Tähtijuttu: De­mo­met­sät kas­va­vat kai­vat­tua tietoa – Ro­va­nie­mel­le pe­rus­tet­tu­ja alueita aiotaan tutkia seu­raa­vat sata vuotta

Itsenäisyyspäivä: Suomi juhlii tänään 105-vuo­tis­ta it­se­näi­syyt­tään – Lapin Kansa seuraa juhlia paikan päällä

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Joulujuhlat
Tämän ajan joulutarina
Kolumni

Tämän ajan jou­lu­ta­ri­na

23.12.2019 07:14
Tilaajille
Lukiolainen uhosi olevansa Greta Thunberg – taistelevansa joulukirkkojen tulevaisuuden puolesta
Kolumni

Lu­kio­lai­nen uhosi ole­van­sa Greta Thun­berg – tais­te­le­van­sa jou­lu­kirk­ko­jen tu­le­vai­suu­den puo­les­ta

21.12.2019 09:00
Tilaajille
Piispa Jukka Keskitalo: "Pitäkää kiinni koulujumalanpalveluksista, joulukirkko ei ole kielletty"

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo: "Pi­tä­kää kiinni kou­lu­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­ta, jou­lu­kirk­ko ei ole kiel­let­ty"

24.11.2019 07:30
Tilaajille
"Onko Suomi tullut hulluksi?" – Keskustan Antti Kurvinen ihmettelee kohuja koulun joulujuhlista kirkoissa ja tutkintapyyntöjä vanhoista tv-sketseistä

"Onko Suomi tullut hul­luk­si?" – Kes­kus­tan Antti Kur­vi­nen ih­met­te­lee kohuja koulun jou­lu­juh­lis­ta kir­kois­sa ja tut­kin­ta­pyyn­tö­jä van­hois­ta tv-sket­seis­tä

23.11.2019 13:00
Lännen Median kysely: Kansanedustajat sallisivat koulujen joulujuhlan kirkossa – hallituspuolueissa hajontaa: keskusta kannattaa, vihreät vastustavat

Lännen Median kysely: Kan­san­edus­ta­jat sal­li­si­vat kou­lu­jen jou­lu­juh­lan kir­kos­sa – hal­li­tus­puo­lueis­sa ha­jon­taa: kes­kus­ta kan­nat­taa, vihreät vas­tus­ta­vat

16.11.2019 06:00
Tilaajille
"Ei joulujuhla kirkossa ole minua vahingoittanut" – Näin kansanedustajat kommentoivat joulujuhlakohua

"Ei jou­lu­juh­la kir­kos­sa ole minua va­hin­goit­ta­nut" – Näin kan­san­edus­ta­jat kom­men­toi­vat jou­lu­juh­la­ko­hua

15.11.2019 22:29
Tilaajille
Neljä vuotta sitten rovaniemeläiskoulu painosti uskonnottoman jumalanpalvelukseen – nyt Lapin kouluissa pidetään tarkasti huolta, ettei joulujuhlista tule laittomia

Neljä vuotta sitten ro­va­nie­me­läis­kou­lu pai­nos­ti us­kon­not­to­man ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen – nyt Lapin kou­luis­sa pi­de­tään tar­kas­ti huolta, ettei jou­lu­juh­lis­ta tule lait­to­mia

15.11.2019 17:30
Tilaajille
Kiista joulujuhlista: Apulaisoikeusasiamies totesi kirkkojuhlat laittomiksi – Lohi syyttää perustuslakivaliokunnan yli kävelemisestä

Kiista jou­lu­juh­lis­ta: Apu­lais­oi­keus­asia­mies totesi kirk­ko­juh­lat lait­to­mik­si – Lohi syyttää pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan yli kä­ve­le­mi­ses­tä

08.11.2019 20:34
Tilaajille