kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Influenssa: Ro­va­nie­mi aloit­taa inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set mar­ras­kuus­sa – aikaa ei voi vielä varata

Joet
Muonionjoelle ja Tornionjoelle ennustetaan keskimääräistä suurempaa tulvahuippua viikonlopulle

Muo­nion­joel­le ja Tor­nion­joel­le en­nus­te­taan kes­ki­mää­räis­tä suu­rem­paa tul­va­huip­pua vii­kon­lo­pul­le

24.05.2022 11:35 1
Tilaajille
Rovaniemellä kantaesitetään syyskuussa Tapio Tuomelan Karvalakkiooppera Kemijoen lohikulttuurin tuhoutumisesta

Ro­va­nie­mel­lä kan­ta­esi­te­tään syys­kuus­sa Tapio Tuo­me­lan Kar­va­lak­ki­oop­pe­ra Ke­mi­joen lo­hi­kult­tuu­rin tu­hou­tu­mi­ses­ta

23.05.2022 16:00
Tilaajille
Kittilässä ei tänä keväänä tarvitse pelätä tulvavahinkoja – Ounasjoella ja Ivalossa kevättulva on jäämässä keskimääräisiä pienemmiksi

Kit­ti­läs­sä ei tänä keväänä tar­vit­se pelätä tul­va­va­hin­ko­ja – Ou­nas­joel­la ja Iva­los­sa ke­vät­tul­va on jää­mäs­sä kes­ki­mää­räi­siä pie­nem­mik­si

17.05.2022 21:41 1
Tilaajille
Simojoen jäät ovat pitkälti lähteneet, tulvahuippu saavutetaan lähipäivinä – muualla Lapissa tulvahuippua ennustetaan touko-kesäkuun vaihteeseen

Si­mo­joen jäät ovat pit­käl­ti läh­te­neet, tul­va­huip­pu saa­vu­te­taan lä­hi­päi­vi­nä – muualla Lapissa tul­va­huip­pua en­nus­te­taan tou­ko-ke­sä­kuun vaih­tee­seen

10.05.2022 14:00
Tilaajille
Jäätilanne on poikkeuksellisen heikko Kemijoella Rovaniemen kohdalla – Vaarallisia kohtia löytyy paikoissa, joissa yleensä kulkee moottorikelkkareittejä tai hiihtolatuja

Jää­ti­lan­ne on poik­keuk­sel­li­sen heikko Ke­mi­joel­la Ro­va­nie­men koh­dal­la – Vaa­ral­li­sia kohtia löytyy pai­kois­sa, joissa yleensä kulkee moot­to­ri­kelk­ka­reit­te­jä tai hiih­to­la­tu­ja

08.01.2021 15:02 2
Tilaajille
Jokijäät murtuivat lumen painon alla ja lähtivät liikkeelle Lapissa – kasaantuneet jäät voivat muodostaa patoja

Jo­ki­jäät mur­tui­vat lumen painon alla ja läh­ti­vät liik­keel­le Lapissa – ka­saan­tu­neet jäät voivat muo­dos­taa patoja

27.11.2020 14:44
Tilaajille
Katso lukijoiden kuvat: Jäälautat huilaavat joella marraskuussa

Katso lu­ki­joi­den kuvat: Jää­lau­tat hui­laa­vat joella mar­ras­kuus­sa

11.11.2020 10:01
Miten paljon Lapin joet tulvivat tänä keväänä?

Miten paljon Lapin joet tul­vi­vat tänä ke­vää­nä?

09.04.2020 10:41
Tilaajille
Vedenkorkeus vaihtelee keskiarvon molemmin puolin – Itä-Lapissa kesä oli kuivempi ja vedenpinta nyt alempana kuin Länsi-Lapissa

Ve­den­kor­keus vaih­te­lee kes­ki­ar­von mo­lem­min puolin – Itä-La­pis­sa kesä oli kui­vem­pi ja ve­den­pin­ta nyt alem­pa­na kuin Län­si-La­pis­sa

09.10.2019 18:49
Tilaajille