Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Infinited Fiber Company
Kemin tekstiilijätteestä uusiokuitua tekevän tehtaan rakentamisen aloittaminen lykkääntyy arviolta ensi vuoden loppuun

Kemin teks­tii­li­jät­tees­tä uu­sio­kui­tua tekevän tehtaan ra­ken­ta­mi­sen aloit­ta­mi­nen lyk­kään­tyy ar­viol­ta ensi vuoden loppuun

30.11.2023 19:30 8
Tilaajille
Kemin asukasluku on pienentynyt joka vuosi koko 2000-luvun ajan – synkän kehityksen kääntäminen on nyt mahdollista
Pääkirjoitus

Kemin asu­kas­lu­ku on pie­nen­ty­nyt joka vuosi koko 2000-lu­vun ajan – synkän ke­hi­tyk­sen kään­tä­mi­nen on nyt mah­dol­lis­ta

13.06.2023 06:00 13
Infinited Fiber lupaa tehdaspäätöstä pian – "Enää ei olla liikkeellä likainen karvatukko kädessä"

In­fi­ni­ted Fiber lupaa teh­das­pää­tös­tä pian – "Enää ei olla liik­keel­lä li­kai­nen kar­va­tuk­ko kä­des­sä"

08.06.2023 17:28 2
Tilaajille
Infinited ja Nevel järjestävät yleisötilaisuuden Kemissä kesäkuussa

In­fi­ni­ted ja Nevel jär­jes­tä­vät ylei­sö­ti­lai­suu­den Kemissä ke­sä­kuus­sa

26.05.2023 14:52
Tilaajille
Infinited etsii Kemin tehtaalleen avainhenkilöitä – kaikkiaan sen palkkalistoilla on jo yli 60 työntekijää

In­fi­ni­ted etsii Kemin teh­taal­leen avain­hen­ki­löi­tä – kaik­kiaan sen palk­ka­lis­toil­la on jo yli 60 työn­te­ki­jää

28.03.2023 05:00
Tilaajille
Veitsiluodon uusi kaava tuli voimaan – jarru pois kuitutehtaalta ja muilta uusilta yrityksiltä

Veit­si­luo­don uusi kaava tuli voimaan – jarru pois kui­tu­teh­taal­ta ja muilta uusilta yri­tyk­sil­tä

17.03.2023 15:40
Tilaajille
IFC aikoo rakentaa Veitsiluodon jälkeen kaksi muutakin uusiokuitutehdasta – Rejlersille jättisopimus Kemiin

IFC aikoo ra­ken­taa Veit­si­luo­don jälkeen kaksi muu­ta­kin uu­sio­kui­tu­teh­das­ta – Rej­ler­sil­le jät­ti­so­pi­mus Kemiin

10.03.2023 08:33 3
Tilaajille
Kemiin tekstiilikuitutehdasta suunnittelevan yrityksen ei tarvitse tehdä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, mutta natura-arvioinnin se joutuu ehkä tekemään

Kemiin teks­tii­li­kui­tu­teh­das­ta suun­nit­te­le­van yri­tyk­sen ei tar­vit­se tehdä ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti­me­net­te­lyä, mutta na­tu­ra-ar­vioin­nin se joutuu ehkä te­ke­mään

24.10.2022 06:30 1
Tilaajille
Yle: Kemiin suunnitellun tekstiilitehtaan aloitus viivästyy

Yle: Kemiin suun­ni­tel­lun teks­tii­li­teh­taan aloitus vii­väs­tyy

15.10.2022 15:29 3
Tilaajille
Investointipäätös Infinited Fiber Companyn Kemin tekstiilikuitutehtaasta voi tulla alkuvuonna – lupien hankinta ja rahoitusneuvottelut etenevät

In­ves­toin­ti­pää­tös In­fi­ni­ted Fiber Com­pa­nyn Kemin teks­tii­li­kui­tu­teh­taas­ta voi tulla al­ku­vuon­na – lupien han­kin­ta ja ra­hoi­tus­neu­vot­te­lut ete­ne­vät

14.08.2022 16:25 3
Tilaajille
IFC käy Kemin-tehtaalla kilpajuoksua: Ruotsissa kuitutehdas starttaa jo suljetussa paperitehtaassa

IFC käy Ke­min-teh­taal­la kil­pa­juok­sua: Ruot­sis­sa kui­tu­teh­das start­taa jo sul­je­tus­sa pa­pe­ri­teh­taas­sa

22.06.2022 19:30
Tilaajille
Prosessi on vaativampi kuin sellunkeitossa

Pro­ses­si on vaa­ti­vam­pi kuin sel­lun­kei­tos­sa

22.06.2022 09:39 1
Ihmekangasta ihmekaupungista - saadaanko Kemiin kuitutehdas, joka pelastaa maailman?
Pääkirjoitus

Ih­me­kan­gas­ta ih­me­kau­pun­gis­ta - saa­daan­ko Kemiin kui­tu­teh­das, joka pe­las­taa maail­man?

22.06.2022 09:29 1
Kemiin suunniteltu tekstiilikuitutehdas hyötyisi Suomessa jo ensi vuonna aloitettavasta vaatteiden erilliskeräyksestä – vaatteita tulisi markettien keräyspisteistä tehtaalle

Kemiin suun­ni­tel­tu teks­tii­li­kui­tu­teh­das hyö­tyi­si Suo­mes­sa jo ensi vuonna aloi­tet­ta­vas­ta vaat­tei­den eril­lis­ke­räyk­ses­tä – vaat­tei­ta tulisi mar­ket­tien ke­räys­pis­teis­tä teh­taal­le

21.06.2022 19:30 5
Tilaajille
Poistotekstiilejä hyödyntävä yhtiö rakentaa Kemin Veitsiluotoon 400 miljoonan euron tehtaan, joka työllistää lähes 300 henkilöä – tehdaskaupungissa alkaa uusi aika
Pääkirjoitus

Pois­to­teks­tii­le­jä hyö­dyn­tä­vä yhtiö ra­ken­taa Kemin Veit­si­luo­toon 400 mil­joo­nan euron teh­taan, joka työl­lis­tää lähes 300 hen­ki­löä – teh­das­kau­pun­gis­sa alkaa uusi aika

20.06.2022 21:06 5
Tilaajille