Kolumni: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

Sää: Lapissa vii­kos­ta on tulossa märkä ja ma­ta­la­pai­nei­nen – "Paras mah­dol­li­suus lumi- ja rän­tä­sa­tee­seen on Kä­si­var­res­sa"

Pääkirjoitus: Ou­to­kum­mun bio­kok­si- ja -me­taa­ni­lai­tos tarjoaa in­ves­toin­ti­mah­dol­li­suuk­sia muil­le­kin yri­tyk­sil­le – te­räs­yh­tiö on saa­vut­ta­mas­sa pääs­tö­ta­voit­teen­sa

Tilaajille

In­ves­toin­ti­pää­tös In­fi­ni­ted Fiber Com­pa­nyn Kemin teks­tii­li­kui­tu­teh­taas­ta voi tulla al­ku­vuon­na – lupien han­kin­ta ja ra­hoi­tus­neu­vot­te­lut ete­ne­vät

Tehtaan prosessin perussuunnittelu saatiin päätökseen heinäkuun lopussa.

Infinited Fiber Companyn tehdas tulee Stora Enson vuokralaiseksi Veitsiluotoon entiseen paperikone 5:n halliin, joka näkyy kuvassa etualalla.
Infinited Fiber Companyn tehdas tulee Stora Enson vuokralaiseksi Veitsiluotoon entiseen paperikone 5:n halliin, joka näkyy kuvassa etualalla.
Kuva: Stora Enso

Kemiin suunnitellun Infinited Fiber Company oy:n tekstiilikuitutehtaan valmistelutyö etenee hyvää tahtia. Investointipäätös siitä voi syntyä ensi vuoden alkupuolella. Käynnissä ovat parhaillaan lupien hankinta ja rahoitusneuvottelut.

Kesäkuun lopussa yhtiö jätti ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarveharkintahakemuksen. Yhtiön piti jättää hakemus, koska samanlaista laitosta ei ole Suomessa ennestään ja viranomaisilta ei löydy suoraan viitekehikkoa, jonka mukaan luvitus tehtäisiin. Käytännössä nyt arvioidaan tarvitseeko ympäristövaikutusten arviointiprosessia tehdä vai ei.