Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Tehdashanke
Kemin tekstiilijätteestä uusiokuitua tekevän tehtaan rakentamisen aloittaminen lykkääntyy arviolta ensi vuoden loppuun

Kemin teks­tii­li­jät­tees­tä uu­sio­kui­tua tekevän tehtaan ra­ken­ta­mi­sen aloit­ta­mi­nen lyk­kään­tyy ar­viol­ta ensi vuoden loppuun

30.11.2023 19:30 8
Tilaajille
Vihreä siirtymä ei ole enää tyhjyyttä kumiseva sanapari, vaan potentiaalinen investointimahdollisuus – tuorein esimerkki tästä löytyy Ranuan Näätäaavalta
Pääkirjoitus

Vihreä siir­ty­mä ei ole enää tyh­jyyt­tä ku­mi­se­va sa­na­pa­ri, vaan po­ten­tiaa­li­nen in­ves­toin­ti­mah­dol­li­suus – tuorein esi­merk­ki tästä löytyy Ranuan Nää­tä­aa­val­ta

31.01.2023 22:30 9
Tilaajille
Kemijärven biojalostamon rakentamiselle ei ole viranomaisesteitä, mutta muita esteitä löytyy – suurin niistä on hankkeen heikentynyt uskottavuus
Pääkirjoitus

Ke­mi­jär­ven bio­ja­los­ta­mon ra­ken­ta­mi­sel­le ei ole vi­ra­no­mai­ses­tei­tä, mutta muita esteitä löytyy – suurin niistä on hank­keen hei­ken­ty­nyt us­kot­ta­vuus

30.06.2022 21:58 2
Tilaajille
Kemin Pajusaareen rakennettavan biotuotetehtaan ensimmäiset suuret kuljetukset näkyivät kaupungin keskustassa

Kemin Pa­ju­saa­reen ra­ken­net­ta­van bio­tuo­te­teh­taan en­sim­mäi­set suuret kul­je­tuk­set nä­kyi­vät kau­pun­gin kes­kus­tas­sa

03.11.2021 12:55 1
Näkökulma: Tehdashanke on vielä olemassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nä­kö­kul­ma: Teh­das­han­ke on vielä ole­mas­sa

05.05.2021 06:00 2
Tilaajille