kolumni: Kahden ikä­krii­sin ris­ti­pai­nees­sa – poden var­muu­dek­si mo­lem­pia

pääkirjoitus: Putinin Venäjä on to­dis­ta­nut ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa ja häi­käi­le­mät­tö­myy­ten­sä jo useam­paan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa

Ihmiset
Maailmalla menestynyt suunnittelija Klaus Haapaniemi: "En usko, että on yhtään vaatetta, joka olisi eettisesti täysin puhdas"

Maail­mal­la me­nes­ty­nyt suun­nit­te­li­ja Klaus Haa­pa­nie­mi: "En usko, että on yhtään vaa­tet­ta, joka olisi eet­ti­ses­ti täysin puhdas"

27.10.2019 08:00
Tilaajille
"Ajattelin, että olen maailman lihavin tyttö" – Naiset kaipaavat kuviin kaikenkokoisia naisia, mutta kannustaako kehopositiivisuus lihomiseen?

"A­jat­te­lin, että olen maail­man lihavin tyttö" – Naiset kai­paa­vat kuviin kai­ken­ko­koi­sia naisia, mutta kan­nus­taa­ko ke­ho­po­si­tii­vi­suus li­ho­mi­seen?

09.09.2019 08:00
Tilaajille
Ratasjärven hedelmätarha kasvaa hyvin ja laajenee Pellossa – rantatörmälle on suunnitteilla tuhansien puiden viljelmä

Ra­tas­jär­ven he­del­mä­tar­ha kasvaa hyvin ja laa­je­nee Pel­los­sa – ran­ta­tör­mäl­le on suun­nit­teil­la tu­han­sien puiden vil­jel­mä

08.09.2019 17:57
Tilaajille
Heviyhtye W.A.S.P:n kitaristi Douglas Blair löysi onnensa Suomesta: asuu laivassa Turussa, opettaa nuoria ja opiskelee itse Ikaalisissa – "Elän kitarani kautta"

He­vi­yh­tye W.A.S.P:n ki­ta­ris­ti Douglas Blair löysi onnensa Suo­mes­ta: asuu lai­vas­sa Tu­rus­sa, opettaa nuoria ja opis­ke­lee itse Ikaa­li­sis­sa – "Elän ki­ta­ra­ni kautta"

08.09.2019 08:00
Tilaajille
Merjan ja lasten muutto Kilpisjärvelle tyssää asuntopulaan – kunnanjohtaja: "Kaavoitus on liian kankeaa ja valituksille herkkää"

Merjan ja lasten muutto Kil­pis­jär­vel­le tyssää asun­to­pu­laan – kun­nan­joh­ta­ja: "Kaa­voi­tus on liian kankeaa ja va­li­tuk­sil­le herk­kää"

05.09.2019 18:00
Tilaajille
Arttu, 9, katosi illalla, siitä alkoi jopa satojen vapaaehtoisten oululaisten suorittama etsintäoperaatio – Äiti: "Ei voi kuin kiittää kaikkia, jotka etsimään lähtivät"

Arttu, 9, katosi il­lal­la, siitä alkoi jopa satojen va­paa­eh­tois­ten ou­lu­lais­ten suo­rit­ta­ma et­sin­tä­ope­raa­tio – Äiti: "Ei voi kuin kiittää kaik­kia, jotka et­si­mään läh­ti­vät"

04.09.2019 20:47
Tilaajille
Markku Köngäs toteutti pikkupojan unelmat – tiskijukka näki pohjoisen matkailussa tilaa viihdebisnekselle, syksyllä työn alla on 146 tapahtumaa

Markku Köngäs to­teut­ti pik­ku­po­jan unelmat – tis­ki­juk­ka näki poh­joi­sen mat­kai­lus­sa tilaa viih­de­bis­nek­sel­le, syk­syl­lä työn alla on 146 ta­pah­tu­maa

04.09.2019 18:11
Tilaajille

Yhtenä päivänä tak­sin­kul­jet­ta­ja Jouko Taipale huo­ma­si, ettei osannut ajaa lii­ken­ne­ym­py­räs­tä ulos – Muis­ti­sai­raan arki on jat­ku­vaa huo­leh­ti­mis­ta mutta myös iloa, pal­jas­taa päi­vä­kir­ja

21.07.2019 08:00
Tilaajille

Sek­suaa­li­ses­ta iden­ti­tee­tis­tä kiin­nos­tu­nut Aurora Rein­hard kuvasi 2002 pojilta näyt­tä­vien tyt­tö­jen ul­ko­puo­li­suut­ta – Ve­nus-sar­jaan in­noi­tus syntyi por­no­si­vus­to­jen iso­rin­tai­sis­ta nai­sis­ta

21.07.2019 08:00
Tilaajille

Suku kehui Ed Shee­ra­nin veljen kau­nis­ta lau­luään­tä, mutta se olikin pik­ku­ve­li, joka val­loit­ti mu­siik­ki­maail­man – Me­nes­tys alkoi pros­ti­tuoi­dun in­noit­ta­ma­na

20.07.2019 18:00
Tilaajille

Miro Kulmala hurahti hu­na­ja­hom­miin jo 11-vuo­tiaa­na – En­sim­mäi­nen kerta suu­tut­ti me­hi­läi­set, mutta poika ei lan­nis­tu­nut vaan hoitaa nyt jo 40 pesää

20.07.2019 08:00
Tilaajille

Vii­mei­nen hetki, jolloin tarinan voi kertoa – näyt­te­li­jä Jasper Pääk­kö­nen tekee do­ku­ment­tia Ke­mi­joen ja ih­mis­ten takia

20.07.2019 07:30
Tilaajille
Vesitornien taltioija – Panu Johansson valmistelee kokeellista elokuvaa taajamien maamerkeistä

Ve­si­tor­nien tal­tioi­ja – Panu Jo­hans­son val­mis­te­lee ko­keel­lis­ta elo­ku­vaa taa­ja­mien maa­mer­keis­tä

13.07.2019 17:00
Tilaajille

Tarmo Thorst­röm kävi läpi työ­uu­pu­muk­sen ja selätti sen kieh­to­van har­ras­tuk­sen avulla – en­si­tref­feil­lä mies ei pal­jas­ta­nut taus­taan­sa nyp­lää­jä­nä

13.07.2019 08:00
Tilaajille
Sinibaretti kertoo: "Paavo-partiota kohti ammuttiin vain pari kertaa"

Si­ni­ba­ret­ti kertoo: "Paa­vo-par­tio­ta kohti am­mut­tiin vain pari kertaa"

12.07.2019 17:57
Tilaajille
Deodoranttia voi tehdä itse ja sitä voi vaikka syödä – moni kehuu luonnollista seosta, mutta sen tehosta ei ole varmoja todisteita

Deo­do­rant­tia voi tehdä itse ja sitä voi vaikka syödä – moni kehuu luon­nol­lis­ta seosta, mutta sen tehosta ei ole varmoja to­dis­tei­ta

09.07.2019 18:00
Tilaajille
Ella Saarenpää-Kervinen sai ratsastusonnettomuudessa aivovamman ja joutui luopumaan paljosta – lopulta hän käänsi vaikeudet voitoksi kokemustoimijana

Ella Saa­ren­pää-Ker­vi­nen sai rat­sas­tus­on­net­to­muu­des­sa ai­vo­vam­man ja joutui luo­pu­maan pal­jos­ta – lopulta hän käänsi vai­keu­det voi­tok­si ko­ke­mus­toi­mi­ja­na

08.07.2019 18:00
Tilaajille

Hans-Chris­tian Berg heräsi 20-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vän­sä jäl­kei­se­nä aamuna, otti kynän käteen ja alkoi piirtää – siitä alkoi tie pal­ki­tuk­si ku­va­tai­tei­li­jak­si

07.07.2019 08:00
Tilaajille
Sodan jaloista Sevettiin vei kolttakylien asukkaiden tie

Sodan ja­lois­ta Se­vet­tiin vei kolt­ta­ky­lien asuk­kai­den tie

06.07.2019 07:30
Tilaajille
Luokkakokouksessa Kittilässä koetaan nostalgisia hetkiä – katso entisten nuorten kaitafilmit, jotka löytyivät vuosikymmenien jälkeen

Luok­ka­ko­kouk­ses­sa Kit­ti­läs­sä koetaan nos­tal­gi­sia hetkiä – katso en­tis­ten nuorten kai­ta­fil­mit, jotka löy­tyi­vät vuo­si­kym­me­nien jälkeen

05.07.2019 16:44
Tilaajille