tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Tilaajille

Vii­mei­nen hetki, jolloin tarinan voi kertoa – näyt­te­li­jä Jasper Pääk­kö­nen tekee do­ku­ment­tia Ke­mi­joen ja ih­mis­ten takia

Pitkään vaelluskalojen puolustajana tunnettu näyttelijä Jasper Pääkkönen ottaa suuren askeleen vaelluskalojen puolesta.

Näyttelijä kuvaa yhdysvaltalaisen ohjaajan Travis Rummelin kanssa kansainvälistä dokumenttia pohjoisen jokien patoamisista.