kolumni: Kahden ikä­krii­sin ris­ti­pai­nees­sa – poden var­muu­dek­si mo­lem­pia

pääkirjoitus: Putinin Venäjä on to­dis­ta­nut ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa ja häi­käi­le­mät­tö­myy­ten­sä jo useam­paan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa

Tilaajille

Yhtenä päivänä tak­sin­kul­jet­ta­ja Jouko Taipale huo­ma­si, ettei osannut ajaa lii­ken­ne­ym­py­räs­tä ulos – Muis­ti­sai­raan arki on jat­ku­vaa huo­leh­ti­mis­ta mutta myös iloa, pal­jas­taa päi­vä­kir­ja

Suomessa todetaan vuosittain 14 500 muistisairautta, ja omaishoitajia on yhä enemmän. Jouko Taipaleella, 70, todettiin muistisairaus kolme vuotta sitten. Pyysimme häntä ja hänen omaishoitajanaan toimivaa puolisoaan Ritva Soinista pitämään arjestaan päiväkirjaa keväällä.

On syyskuinen yö 2015. Jouko Taipale ajaa työvuorossa taksia kohti Helsinki-Vantaan lentoasemaa. Reitti on pitkäaikaiselle ammattiautoilijalle tullut vuosikymmenten saatossa hyvin tutuksi.

Hän ajaa liikenneympyrään, ja yhtäkkiä kaikki ei olekaan enää tuttua.