Huuhkajat
Viimeisin 4 tuntia
Kolumni

Voimme väit­tää, että kaikki aja­tuk­set olivat hädän het­kel­lä Chris­tian Erik­se­nin luona, mutta se tuskin pitää paik­kaan­sa

06:58
Tilaajille

Ana­lyy­si: Huuh­ka­jien rajat tulivat vastaan hyök­käys­pääs­sä – Kolme pis­tet­tä on siihen nähden erin­omai­nen saa­vu­tus

05:00 1
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia

Huuh­ka­jien kupla on kes­tä­nyt kuu­kau­den, illalla edessä Bel­gia-ot­te­lu – Sparv on mölk­ky­mes­ta­ri, Toivio hal­lit­see fris­bee­gol­fin: "Ki­sa­kat­so­mo on ollut joka ilta"

21.06.2021 16:41 1
Tilaajille
Viikko

Belgian pelin ka­pel­li­mes­ta­ri Kevin De Bruyne on kuin pelaaja suoraan pleik­ka­ris­ta ja yksi maail­man par­hais­ta, maa­nan­tai­na hän on Huuh­ka­jien kiusana – "Hänen vai­ku­tuk­sen­sa on val­ta­va"

20.06.2021 17:48
Tilaajille
Kolumni

Nilk­ka­vam­mas­ta kär­si­neen Teemu Pukin pe­li­tun­tu­ma palaa pät­kit­täin, pyysi itse vaihtoa avaus­ot­te­lus­sa – lupasi osua Belgiaa vastaan

19.06.2021 17:48
Tilaajille

Su­per­fa­ni Mikhail Lok­tio­nov on mat­kus­ta­nut ra­kas­ta­man­sa seuran perässä jo 13 vuoden ajan – kerran hänen piti harkita 18 000 euron len­to­ko­neen vuok­raa­mis­ta

18.06.2021 19:32
Tilaajille
Kolumni

Ve­nä­jäl­lä voi ta­pah­tua mitä ta­han­sa, Te­ri­joel­la ihminen saa olla rau­has­sa – Te­ri­jo­ki ja Huuh­ka­jien ma­ja­paik­ka ovat herran kuk­ka­roi­ta

18.06.2021 08:00
Tilaajille

Ach­tung! EM-tur­nauk­ses­sa on Poh­jan­pa­lon vaara – "Kun­nos­sa py­syes­sään hän pystyy pe­laa­maan todella kovissa jouk­kueis­sa"

17.06.2021 17:52
Tilaajille

Huuh­ka­jien val­men­ta­jien pe­laa­mas­sa Tan­sa­nia-skä­däs­sä on hitin ai­nek­set – Jopa mil­joo­na­le­vik­ki­nen sak­sa­lais­leh­ti kiin­nos­tui pelistä

17.06.2021 11:32
Tilaajille

Joel Poh­jan­pa­lo puski Suomen sa­tu­mai­ses­ti joh­toon, mutta maali olikin vain hetken eu­fo­riaa – huu­maa­va alku oli konk­reet­ti­ses­ti sen­teis­tä kiinni

16.06.2021 22:11
Tilaajille

Ville Nylund, Mika Nurmela ja Antti Niemi ovat tun­te­neet OLS:n D-ju­nio­ri­jouk­kuees­ta lähtien – EM-ki­so­jen sta­dio­neil­la he ovat töissä hyvin lähellä toi­siaan: "Lauan­tain ottelu meni kaikin tavoin tun­tei­siin"

16.06.2021 07:00
Tilaajille
Kolumni

EM-ko­lum­ni: ”Tans­ka-ot­te­lun huu­mas­sa meiltä tuppaa unoh­tu­maan, että Venäjä on kes­ki­viik­ko­na mas­sii­vi­nen suo­sik­ki" – Mikä on Suomen mah­dol­li­nen avaus­ko­koon­pa­no?

15.06.2021 21:06 1
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Kolumni

His­to­rial­lis­ta ar­vo­ki­sa­paik­kaa on rum­mu­tet­tu jo puo­len­tois­ta vuoden ajan – vastaus ki­sa­paik­kaa ih­met­te­le­väl­le vaatii pitkän esseen

12.06.2021 08:00
Tilaajille

Huuh­ka­jien fani Henrik Heusala on odot­ta­nut EM-avaus­ot­te­lua 41 vuotta, tie paikan päälle Köö­pen­ha­mi­naan oli kivinen ja ko­ro­na­tes­tien sä­vyt­tä­mä – "Ei se tun­tui­si näin mah­ta­val­ta, jos tämä olisi ollut help­poa"

11.06.2021 21:14
Tilaajille

Fu­tis­toh­to­ri Sami Kolamo kan­nus­taa al­ka­vis­sa EM-ki­sois­sa Huuh­ka­jia, jonka pe­li­ryh­mi­tys voi olla joko 5–3–2 tai 3–5–2

09.06.2021 17:11
Tilaajille

Vaisu Huuh­ka­jat hävisi: "Tätä huo­nom­min ei voi mennä"

04.06.2021 22:12
Tilaajille

Markku Kanerva jul­kis­ti avaus­mie­his­tön­sä Vi­ro-pe­liin – Pukki vaih­dos­sa ja Sparv sivussa

04.06.2021 18:33
Tilaajille

MTV Ur­hei­lu: Ni­cho­las Hä­mä­läi­nen sit­ten­kin Huuh­ka­jien EM-ryh­mään

03.06.2021 13:29
Tilaajille

Huuh­ka­jien syö­mä­ham­mas luottaa EM-pe­laa­mi­seen­sa – Teemu Pukki ei me­net­tä­nyt uskoaan missään vai­hees­sa

24.05.2021 20:15
Tilaajille