Presidenttivierailu: Sauli Nii­nis­tön ja ken­raa­li­ku­ver­nöö­rin vie­rai­lu voi ai­heut­taa lii­ken­ne­kat­kok­sia Ro­va­nie­mel­lä

Penkkarit tänään: Abit juh­li­vat re­kois­saan useam­man poik­keus­vuo­den jälkeen

Kolumni: Taivas ei ole pu­toa­mas­sa nis­kaam­me

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Etätyösuositus
Rovaniemi siirtyy leviämisvaiheeseen – yli 20 hengen tilaisuudet kielletään vuoden loppuun asti

Ro­va­nie­mi siirtyy le­viä­mis­vai­hee­seen – yli 20 hengen ti­lai­suu­det kiel­le­tään vuoden loppuun asti

30.11.2021 14:20 50
Tilaajille
STM: Etätyösuositus jatkuu syyskuun loppuun kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla

STM: Etä­työ­suo­si­tus jatkuu syys­kuun loppuun kiih­ty­mis- ja le­viä­mis­vai­heen alueil­la

26.08.2021 10:39 4
Lapin sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmä päivitti suosituksia: Etätyösuositukseen ei enää epidemiologisia perusteita

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä päi­vit­ti suo­si­tuk­sia: Etä­työ­suo­si­tuk­seen ei enää epi­de­mio­lo­gi­sia pe­rus­tei­ta

11.06.2021 17:06 1
Tilaajille
He eivät voi tehdä etätyötä: Eskariope, myyjä ja siivouksen palveluohjaaja kertovat, mitä he ajattelevat etätöistä

He eivät voi tehdä etä­työ­tä: Es­ka­rio­pe, myyjä ja sii­vouk­sen pal­ve­lu­oh­jaa­ja ker­to­vat, mitä he ajat­te­le­vat etä­töis­tä

23.10.2020 06:30
Tilaajille
Länsi-Pohjaan suositellaan etätöitä ja koko Lappiin maskeja - "Yllätyksenä tämä tuli, mutta ei se ole huono keino torjua mahdollisia tartuntoja."

Län­si-Poh­jaan suo­si­tel­laan etä­töi­tä ja koko Lappiin maskeja - "Yl­lä­tyk­se­nä tämä tuli, mutta ei se ole huono keino torjua mah­dol­li­sia tar­tun­to­ja."

13.08.2020 17:11 8
Tilaajille
Hallitus suosittelee etätyöskentelyyn siirtymistä ja kasvomaskien käyttöä muun muassa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella

Hal­li­tus suo­sit­te­lee etä­työs­ken­te­lyyn siir­ty­mis­tä ja kas­vo­mas­kien käyttöä muun muassa Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la

13.08.2020 14:24 1
Hallituksen koronapäätökset jäävät torstaihin, asialistalla ovat rajaturvallisuus, maskisuositus ja etätyösuositus – "Mihin asti mennään, se on se kysymys"

Hal­li­tuk­sen ko­ro­na­pää­tök­set jäävät tors­tai­hin, asia­lis­tal­la ovat ra­ja­tur­val­li­suus, mas­ki­suo­si­tus ja etä­työ­suo­si­tus – "Mihin asti men­nään, se on se ky­sy­mys"

12.08.2020 21:00 1
Etätyöt tulivat jäädäkseen – "Työyhteisön tuki on tärkeä, vaikka moni ei uskonut, että näin käy"

Etätyöt tulivat jää­däk­seen – "Työyh­tei­sön tuki on tärkeä, vaikka moni ei us­ko­nut, että näin käy"

12.08.2020 08:16 1
Tilaajille
Etätyösuositus päättyy lauantaina, mutta useissa kunnissa ja yrityksissä ei vielä palata työpaikoille – virtuaalikokoukset jatkuvat myös lähityössä

Etä­työ­suo­si­tus päättyy lauan­tai­na, mutta useissa kun­nis­sa ja yri­tyk­sis­sä ei vielä palata työ­pai­koil­le – vir­tuaa­li­ko­kouk­set jat­ku­vat myös lä­hi­työs­sä

31.07.2020 06:30