Porocup: Luonto näytti voi­man­sa – kisa jou­dut­tiin kes­keyt­tä­mään

Kuvagalleria: Pidetyn kiek­ko­ero­tuo­ma­rin ura päättyi Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

ensilumenlatu
Ounasvaaran ensilumenlatu on riippuvainen ostolumesta – Santasportin Mika Kulmalan mielestä säilölumen saanti ladulle tulisi turvata erillisellä yhtiöllä

Ou­nas­vaa­ran en­si­lu­men­la­tu on riip­pu­vai­nen os­to­lu­mes­ta – San­tas­por­tin Mika Kul­ma­lan mie­les­tä säi­lö­lu­men saanti ladulle tulisi turvata eril­li­sel­lä yh­tiöl­lä

07.11.2023 05:00 11
Tilaajille
Eriväriset huivit ovat aiheuttaneet polemiikkia Rovaniemen ensilumenladulla

Eri­vä­ri­set huivit ovat ai­heut­ta­neet po­le­miik­kia Ro­va­nie­men en­si­lu­men­la­dul­la

01.11.2023 13:44 28
Tilaajille
Etuajassa avattu Ounasvaaran ensilumenlatu herätti hiihtäjissä myös närää, kun edullisempien ennakkolippujen myynti loppuikin yhtäkkiä – "Epäonnistuimme viestinnässä"

Etu­ajas­sa avattu Ou­nas­vaa­ran en­si­lu­men­la­tu herätti hiih­tä­jis­sä myös närää, kun edul­li­sem­pien en­nak­ko­lip­pu­jen myynti lop­pui­kin yht­äk­kiä – "E­päon­nis­tuim­me vies­tin­näs­sä"

24.10.2023 07:00 8
Tilaajille
Rovaniemen Ounasvaaran ensilumenlatu avataankin jo lauantaina –  pakkaskelit mahdollistivat ladun tekemisen viikon suunniteltua aikaisemmin

Ro­va­nie­men Ou­nas­vaa­ran en­si­lu­men­la­tu ava­taan­kin jo lauan­tai­na – pak­kas­ke­lit mah­dol­lis­ti­vat ladun te­ke­mi­sen viikon suun­ni­tel­tua ai­kai­sem­min

20.10.2023 12:10 2
Tilaajille
Hiihtokausi avattiin Levillä perjantaina säilölumen turvin – "Loka-marraskuusta on tulossa meille ihan uusi sesonki", sanoo liiketoimintajohtaja

Hiih­to­kau­si avat­tiin Levillä per­jan­tai­na säi­lö­lu­men turvin – "Lo­ka-mar­ras­kuus­ta on tulossa meille ihan uusi se­son­ki", sanoo lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja

06.10.2023 11:56
Tilaajille
Ensimmäinen ensilumenlatu aukeaa Rovaniemen Lehtojärvellä perjantaina – "Halusimme, että myös syyskauden matkailijat pääsisivät nauttimaan lumesta ja jäästä"

En­sim­mäi­nen en­si­lu­men­la­tu aukeaa Ro­va­nie­men Leh­to­jär­vel­lä per­jan­tai­na – "Ha­lu­sim­me, että myös syys­kau­den mat­kai­li­jat pää­si­si­vät naut­ti­maan lumesta ja jäästä"

29.08.2023 10:58 5
Tilaajille
Ounasvaaralle tarvitaan koko kansalle sopiva, ilmainen ensilumenlatu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­nas­vaa­ral­le tar­vi­taan koko kan­sal­le sopiva, il­mai­nen en­si­lu­men­la­tu

20.12.2022 04:00 2
Tilaajille
Ensilumenlatuja viritellään käyttöön – Ounasvaaralla hiihtokausi alkaa poikkeuksellisesti jo keskiviikkona, Levillä on hiihdetty jo tovi ja Oloksella aloitetaan ensi maanantaina

En­si­lu­men­la­tu­ja vi­ri­tel­lään käyt­töön – Ou­nas­vaa­ral­la hiih­to­kau­si alkaa poik­keuk­sel­li­ses­ti jo kes­ki­viik­ko­na, Levillä on hiih­det­ty jo tovi ja Olok­sel­la aloi­te­taan ensi maa­nan­tai­na

18.10.2022 19:30 4
Tilaajille
Rovaniemen hiihtokausi avattiin luonnonlumella – Oukulle vedettiin latu maanantaina, vaikka sade voi sulattaa sen pian

Ro­va­nie­men hiih­to­kau­si avat­tiin luon­non­lu­mel­la – Oukulle ve­det­tiin latu maa­nan­tai­na, vaikka sade voi su­lat­taa sen pian

26.10.2021 14:56
Kansainväliselle kärkikaartille luvassa hyvät leiriolosuhteet Oloksella – säilölumilatu otettiin käyttöön maanantaina, luonnonlumireitistö laajenee koko ajan

Kan­sain­vä­li­sel­le kär­ki­kaar­til­le luvassa hyvät lei­ri­olo­suh­teet Olok­sel­la – säi­lö­lu­mi­la­tu otet­tiin käyt­töön maa­nan­tai­na, luon­non­lu­mi­rei­tis­tö laa­je­nee koko ajan

25.10.2021 15:55
Tilaajille
Ensilumenlatu aukeaa Rovaniemellä lokakuun lopussa, hinnoittelussa pätee viime vuoden kritiikkiäkin herättänyt malli

En­si­lu­men­la­tu aukeaa Ro­va­nie­mel­lä lo­ka­kuun lo­pus­sa, hin­noit­te­lus­sa pätee viime vuoden kri­tiik­kiä­kin he­rät­tä­nyt malli

18.09.2021 15:25 6
Tilaajille
Oloksen ja Ounasvaaran ensilumenlatujen hiihtomaksut nousivat roimasti, mutta hiihtäjiä riittää silti – ladut ovat kustantajilleen raskaasti tappiollisia

Oloksen ja Ou­nas­vaa­ran en­si­lu­men­la­tu­jen hiih­to­mak­sut nou­si­vat roi­mas­ti, mutta hiih­tä­jiä riittää silti – ladut ovat kus­tan­ta­jil­leen ras­kaas­ti tap­piol­li­sia

18.11.2020 07:36 1
Tilaajille
Hiihtokausi on avattu monin paikoin ensilumenladuilla ja luonnonlumilla – Pyhä-Luostolla on jo yhteensä 23 kilometriä hiihtolatua

Hiih­to­kau­si on avattu monin paikoin en­si­lu­men­la­duil­la ja luon­non­lu­mil­la – Py­hä-Luos­tol­la on jo yh­teen­sä 23 ki­lo­met­riä hiih­to­la­tua

24.10.2020 19:17
Tilaajille
Santasport nosti ensilumenladun hintaa 40 eurolla – "Ei voida sanoa, että ensilumenlatu on maksettu veronmaksajien rahoilla"

San­tas­port nosti en­si­lu­men­la­dun hintaa 40 eurolla – "Ei voida sanoa, että en­si­lu­men­la­tu on mak­set­tu ve­ron­mak­sa­jien ra­hoil­la"

22.10.2020 20:25 5
Tilaajille
Ounasvaaran ensilumenlatu avataan 24.10. - aluksi mittaa 1,5 km, viikkoa myöhemmin 8 km

Ou­nas­vaa­ran en­si­lu­men­la­tu avataan 24.10. - aluksi mittaa 1,5 km, viikkoa myö­hem­min 8 km

24.09.2020 12:39
Tilaajille
Levillä päästään laskettelemaan ja hiihtämään jo syyslomalla – lunta varastoituna noin 150 000 kuutiota

Levillä pääs­tään las­ket­te­le­maan ja hiih­tä­mään jo syys­lo­mal­la – lunta va­ras­toi­tu­na noin 150 000 kuu­tio­ta

27.08.2020 10:26 2
Tilaajille
Ounasvaaran hiihtostadionin latu valmistuu perjantaina – hiihdettävää latua on rovaniemeläisille nyt 3,5 kilometriä

Ou­nas­vaa­ran hiih­to­sta­dio­nin latu val­mis­tuu per­jan­tai­na – hiih­det­tä­vää latua on ro­va­nie­me­läi­sil­le nyt 3,5 ki­lo­met­riä

01.11.2019 13:38
Tilaajille
Hiihtokausi alkaa Toramon säilölumilla

Hiih­to­kau­si alkaa Toramon säi­lö­lu­mil­la

23.10.2019 09:44
Ensilumenlatu aukeaa viimeistään ensi keskiviikkona Rovaniemellä – Ensimmäisenä avataan Toramon latu

En­si­lu­men­la­tu aukeaa vii­meis­tään ensi kes­ki­viik­ko­na Ro­va­nie­mel­lä – En­sim­mäi­se­nä avataan Toramon latu

16.10.2019 21:52
Tilaajille