Pääkirjoitus: Ener­gian rajua hin­nan­nou­sua on kom­pen­soi­ta­va ku­lut­ta­jil­le, tuki pitää koh­dis­taa täsmänä eniten kär­si­vil­le

Kuolleet: Ve­sa-Mat­ti Loiri oli lu­kui­sis­sa ur­hei­lu­har­ras­tuk­sis­saan mää­rä­tie­toi­nen ja eh­do­ton­kin – "Lähti siltä sei­so­mal­ta ovet pauk­kuen"

Katso kuvat: Uusien kas­vo­jen Ro­Ki–­ka­ra­vaa­ni hyppäsi jäälle

Ehdokaslistat
Lapin aluevaltuuston tehtävänä on ajaa koko maakunnan etua, mutta vaarana on, että valtuutetut keskittyvät oman kunnan sote-palvelujen pelastamiseen
Pääkirjoitus

Lapin alue­val­tuus­ton teh­tä­vä­nä on ajaa koko maa­kun­nan etua, mutta vaarana on, että val­tuu­te­tut kes­kit­ty­vät oman kunnan so­te-pal­ve­lu­jen pe­las­ta­mi­seen

16.12.2021 07:00 6
Tilaajille
Ehdolle ääniharavia, kunnanjohtaja ja johtava lääkäri – Lapin Sitoutumattomat hakevat aluevaaliehdokkaita jokaisesta pohjoisen kunnasta

Ehdolle ää­ni­ha­ra­via, kun­nan­joh­ta­ja ja johtava lääkäri – Lapin Si­tou­tu­mat­to­mat hakevat alue­vaa­li­eh­dok­kai­ta jo­kai­ses­ta poh­joi­sen kun­nas­ta

01.12.2021 14:02 12
Tilaajille
Kuntapolitiikan pirstaloituminen vaikeuttaa päätöksentekoa, mutta sekin kuuluu demokratiaan
Pääkirjoitus

Kun­ta­po­li­tii­kan pirs­ta­loi­tu­mi­nen vai­keut­taa pää­tök­sen­te­koa, mutta sekin kuuluu de­mo­kra­tiaan

12.03.2021 09:37
Tilaajille
Tornion kuntavaalit ovat vasta lähtökuopissa – Puolueet povaavat vielä täydennyksiä listoihin

Tornion kun­ta­vaa­lit ovat vasta läh­tö­kuo­pis­sa – Puo­lueet po­vaa­vat vielä täy­den­nyk­siä lis­toi­hin

09.03.2021 18:39
Tilaajille