Doping
Syytteitä 20 henkilölle törkeistä dopingrikoksista Lapin käräjäoikeudessa

Syyt­tei­tä 20 hen­ki­löl­le tör­keis­tä do­ping­ri­kok­sis­ta Lapin kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

18.08.2020 13:14 0
Tilaajille
Päiväkirja: Joko kaikki douppaa ja oliko Bolt puhdas?
Kolumni Ville Hyötylä

Päi­vä­kir­ja: Joko kaikki douppaa ja oliko Bolt puhdas?

04.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Uutuuskirja maalaa synkän kuvan Venäjän dopingkulttuurista

Uu­tuus­kir­ja maalaa synkän kuvan Venäjän do­ping­kult­tuu­ris­ta

30.07.2020 08:55 0
Tilaajille
Uutuuskirjan mukaan Venäjän dopingtilanne "oli lähtenyt lapasesta" ennen Helsingin MM-yleisurheilua: "Nimitimme heitä coctailtytöiksi"

Uu­tuus­kir­jan mukaan Venäjän do­ping­ti­lan­ne "oli läh­te­nyt la­pa­ses­ta" ennen Hel­sin­gin MM-ylei­sur­hei­lua: "Ni­mi­tim­me heitä coc­tail­ty­töik­si"

30.07.2020 08:54 0
Tilaajille

Venäjä ei mak­sa­nut sak­ko­jaan, kertoo Kan­sain­vä­li­nen yleis­ur­hei­lu­liit­to

04.07.2020 12:40 0
Tilaajille

Venäjän yleis­ur­hei­lu­lii­tol­la viiden mil­joo­nan ongelma

01.07.2020 18:12 0
Tilaajille

Tut­kin­ta­ra­port­ti kertoo karuja tietoja pai­non­nos­ton do­ping­peit­te­lys­tä ja kor­rup­tios­ta - ex-pu­heen­joh­ta­jan jäjiltä hukassa 9,2 mil­joo­naa euroa

05.06.2020 08:47 0
Tilaajille

Ame­rik­ka­lai­nen sei­väs­hyp­pää­jä syytti do­ping­kä­rys­tään suk­laa­pa­tuk­kaa

02.06.2020 18:03 0
Tilaajille

Kor­keus­hy­pyn ve­nä­läis­täh­teä uhkaa jopa kah­dek­san vuoden panna

31.05.2020 09:03 0
Tilaajille
Uudelleenanalysointi paljastanut nyt kaikkiaan 61 epäilyttävää tulosta venäläisnäytteistä

Uu­del­leen­ana­ly­soin­ti pal­jas­ta­nut nyt kaik­kiaan 61 epäi­lyt­tä­vää tulosta ve­nä­läis­näyt­teis­tä

16.05.2020 21:36 0
Tilaajille

Ba­se­ball-pe­laa­ja kärähti he­vos­ten lääk­kees­tä - sai 80 ottelun pe­li­kiel­lon

02.05.2020 08:29 0
Tilaajille
Wada luovutti venäläisurheilijoiden epäilyttäviä dopingnäytteitä kansainvälisille lajiliitoille – voi johtaa jatkotoimiin

Wada luo­vut­ti ve­nä­läis­ur­hei­li­joi­den epäi­lyt­tä­viä do­ping­näyt­tei­tä kan­sain­vä­li­sil­le la­ji­lii­toil­le – voi johtaa jat­ko­toi­miin

30.04.2020 21:18 0
Tilaajille

Yh­dys­val­tain an­ti­do­ping­toi­mis­to ko­kei­lee "vir­tuaa­li­sia" do­ping­tes­te­jä

19.04.2020 09:25 0
Tilaajille

Lontoon ma­ra­to­nin voit­ta­ja Wanjiru kil­pai­lu­kiel­toon do­pin­gis­ta

15.04.2020 08:44 0
Tilaajille
AP: Neljää venäläistä ex-yleisurheilijaa epäillään dopingista – mukana kaksi olympiavoittajaa

AP: Neljää ve­nä­läis­tä ex-ylei­sur­hei­li­jaa epäil­lään do­pin­gis­ta – mukana kaksi olym­pia­voit­ta­jaa

28.03.2020 08:27 0
Tilaajille
Kolminkertainen uinnin olympiavoittaja Sun Yang kahdeksan vuoden kilpailukieltoon

Kol­min­ker­tai­nen uinnin olym­pia­voit­ta­ja Sun Yang kah­dek­san vuoden kil­pai­lu­kiel­toon

28.02.2020 13:19 0
Tilaajille
MM-voittaja Loginoville karu herätys Italian poliisilta: "Vaikuttaa että minun halutaan lopettavan urani mahdollisimman nopeasti"

MM-voit­ta­ja Lo­gi­no­vil­le karu herätys Italian po­lii­sil­ta: "Vai­kut­taa että minun ha­lu­taan lo­pet­ta­van urani mah­dol­li­sim­man no­peas­ti"

22.02.2020 21:23 0
Tilaajille
Poliisi ratsasi venäläisten hotellin MM-ampumahiihdossa, kohteena pikamatkan MM-voittaja Aleksandr Loginov

Poliisi ratsasi ve­nä­läis­ten ho­tel­lin MM-am­pu­ma­hiih­dos­sa, koh­tee­na pi­ka­mat­kan MM-voit­ta­ja Alek­sandr Loginov

22.02.2020 12:31 0
Tilaajille

Ruotsia ra­vis­te­lee taas do­ping­ko­hu – Robel Fsiha antoi po­si­tii­vi­sen näyt­teen mar­ras­kuus­sa ja pinkoi maas­to­juok­sun Eu­roo­pan mes­ta­rik­si jou­lu­kuus­sa

07.02.2020 18:24 0
Tilaajille
Dopingista kärynnyt Fransson julkaisi tunteikkaan viestin: "Tunnen olevani enemmän kuollut kuin elossa"

Do­pin­gis­ta kä­ryn­nyt Frans­son jul­kai­si tun­teik­kaan vies­tin: "Tunnen olevani enemmän kuollut kuin elossa"

04.02.2020 21:50 0
Tilaajille