Digitalisaatio
Lukijalta: Mihin kunnantaloa tarvitaan?
Lukijalta Mielipide Hannu Tikkala

Lu­ki­jal­ta: Mihin kun­nan­ta­loa tar­vi­taan?

04.05.2020 12:26 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jari Martikainen ja Maila Haltia

Lu­ki­jal­ta: Tar­vit­sem­me kaikki digiä

26.03.2020 09:35 0
Tilaajille
Kemi saa pitää kirjakauppansa–Torniossa ainut kirjakauppa lopettaa toimintansa ensi tammikuun lopussa

Kemi saa pitää kir­ja­kaup­pan­sa–­Tor­nios­sa ainut kir­ja­kaup­pa lo­pet­taa toi­min­tan­sa ensi tam­mi­kuun lopussa

16.12.2019 07:30 0
Tilaajille

Lapin kuntien di­gi­ta­li­saa­tioon lähes puoli mil­joo­naa euroa rahaa val­tiol­ta

09.12.2019 18:34 0
Tilaajille
Lapin Kansa uudistuu – Muutosten myötä uutispalvelu on aiempaa nopeampi, kätevämpi ja monipuolisempi

Lapin Kansa uu­dis­tuu – Muu­tos­ten myötä uu­tis­pal­ve­lu on aiempaa no­peam­pi, kä­te­väm­pi ja mo­ni­puo­li­sem­pi

10.11.2019 18:00 0
Pankkiasiat hoidetaan yhä useammin verkossa, mutta henkilökohtaista palvelua arvostetaan edelleen - Lapissa konttoreita eniten Pohjolan Osuuspankilla

Pank­ki­asiat hoi­de­taan yhä useam­min ver­kos­sa, mutta hen­ki­lö­koh­tais­ta pal­ve­lua ar­vos­te­taan edel­leen - Lapissa kont­to­rei­ta eniten Poh­jo­lan Osuus­pan­kil­la

31.10.2019 21:38 0
Tilaajille
"Täällähän tulee sairaaksi, mieluummin menen lääkäriin" – Sähköiset terveyspalvelut yleistyvät, mutta niissä piilee syrjäytymisen vaara

"Tääl­lä­hän tulee sai­raak­si, mie­luum­min menen lää­kä­riin" – Säh­köi­set ter­veys­pal­ve­lut yleis­ty­vät, mutta niissä piilee syr­jäy­ty­mi­sen vaara

12.10.2019 07:00 0
Tilaajille
Lapinkansa.fi siirtyi uudelle alustalle  – tämä sinun pitää tietää

La­pin­kan­sa.fi siirtyi uudelle alus­tal­le – tämä sinun pitää tietää

11.09.2019 16:38 0
Liisa teki Suomen ensimmäisen digitaalisen asuntokaupan

Liisa teki Suomen en­sim­mäi­sen di­gi­taa­li­sen asun­to­kau­pan

11.12.2018 12:09 0