Pääkirjoitus: Ener­gian rajua hin­nan­nou­sua on kom­pen­soi­ta­va ku­lut­ta­jil­le, tuki pitää koh­dis­taa täsmänä eniten kär­si­vil­le

Kuolleet: Ve­sa-Mat­ti Loiri oli lu­kui­sis­sa ur­hei­lu­har­ras­tuk­sis­saan mää­rä­tie­toi­nen ja eh­do­ton­kin – "Lähti siltä sei­so­mal­ta ovet pauk­kuen"

Katso kuvat: Uusien kas­vo­jen Ro­Ki–­ka­ra­vaa­ni hyppäsi jäälle

Tilaajille

Pank­ki­asiat hoi­de­taan yhä useam­min ver­kos­sa, mutta hen­ki­lö­koh­tais­ta pal­ve­lua ar­vos­te­taan edel­leen - Lapissa kont­to­rei­ta eniten Poh­jo­lan Osuus­pan­kil­la

Pankkien välinen kilpailu Lapissa on tiukkaa. Tätä mieltä ovat Lapin Kansan haastattelemat pankinjohtajat asiasta.

Nordean Rovaniemen konttorin toimipaikan johtajaksi Helsingistä vasta tullut Maija Hokkanen näkee pankkien välisen kilpailun olevan tällä hetkellä yhtä kovaa myös muualla Suomessa.