Lukijalta
Mielipide

Lukijalta: Tarvitsemme kaikki digiä

Koronapandemian takia käytännössä koko Suomessa opetus, kokoukset, neuvottelut ja poliklinikkatyö järjestetään digitaalisia kanavia ja työkaluja hyödyntäen. Ihmiset eivät liiku – valitettava tilanne yrityselämälle. Tieto, ajatukset ja ideat liikkuvat, verkon välityksellä.

Digitaalisia vaihtoehtoja hyödyntämällä säästetään aikaa, rahaa ja luontoa. Pitkien etäisyyksien maakunnassa digitaalisten vaihtoehtojen hyödyntäminen on perusteltua. Digitalisaatio mahdollistaa palvelutarjonnan saatavuuden alueille, joissa ei ole enää Kelan, te-toimiston tai verohallinnon toimipistettä. Tarjoutuu uudenlaisia kohtaamisen kanavia ja välineitä, joista hyötyvät erityisesti liikuntarajoitteiset ja sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivät, esimerkiksi neuropsykiatrisia häiriöitä omaavat. Osallisuus – kansalaisuuden toteutuminen mahdollistuu, kääntöpuolena on digitaalisen kuilun syntyminen eri väestönryhmien välille.