Arctic Design Week
Arctic Design Weekin Foorumit näyttävät suuntaa kohti vastuullisempaa yrittäjyyttä ja yhteiskuntaa – ”Tämä on ainutkertainen tilaisuus näillä leveysasteilla päästä osaksi suomalaisten ja kansainvälisten huippuasiantuntijoiden keskustelua”
Mainos Arctic Design Week

Arctic Design Weekin Foo­ru­mit näyt­tä­vät suuntaa kohti vas­tuul­li­sem­paa yrit­tä­jyyt­tä ja yh­teis­kun­taa – ”Tämä on ai­nut­ker­tai­nen ti­lai­suus näillä le­veys­as­teil­la päästä osaksi suo­ma­lais­ten ja kan­sain­vä­lis­ten huip­pu­asian­tun­ti­joi­den kes­kus­te­lua”

15.02.2020 06:00
Arctic Fashion Show tuo catwalkille lappilaisia malleja ja suomalaissuunnittelijoiden luomuksia – ”Arktisuuden teema tulee näkymään kaikessa aina malleja, mallistoja, stailauksia, visuaalista ilmettä ja musiikkia myöten”
Mainos Arctic Design Week

Arctic Fashion Show tuo cat­wal­kil­le lap­pi­lai­sia malleja ja suo­ma­lais­suun­nit­te­li­joi­den luo­muk­sia – ”Ark­ti­suu­den teema tulee nä­ky­mään kai­kes­sa aina mal­le­ja, mal­lis­to­ja, stai­lauk­sia, vi­suaa­lis­ta ilmettä ja mu­siik­kia myöten”

25.01.2020 06:00
ÄÄRI Arctic Design Expo on arktisen muotoiluosaamisen kauppapaikka
Mainos Arctic Design Week

ÄÄRI Arctic Design Expo on ark­ti­sen muo­toi­lu­osaa­mi­sen kaup­pa­paik­ka

30.11.2019 06:00
Arctic Design Week laajenee – tänä talvena mukana myös designaiheiset messut

Arctic Design Week laa­je­nee – tänä talvena mukana myös de­sign­ai­hei­set messut

08.11.2019 10:51
Rovaniemen kaupunkikuvaa muotoillaan yhdessä asukkaiden kanssa
Mainos Arctic Design Week

Ro­va­nie­men kau­pun­ki­ku­vaa muo­toil­laan yhdessä asuk­kai­den kanssa

12.10.2019 06:00
Arctic Design Week rikkoo seminaarin kaavoja
Mainos Arctic Design Week

Arctic Design Week rikkoo se­mi­naa­rin kaavoja

30.03.2017 13:45