Analyysi
Analyysi: Lapin joulumatkailun oli tarkoitus helpottua, mutta hallitus tekikin silmänkääntötempun

Ana­lyy­si: Lapin jou­lu­mat­kai­lun oli tar­koi­tus hel­pot­tua, mutta hal­li­tus tekikin sil­män­kään­tö­tem­pun

15.09.2020 18:30 5
Tilaajille
Näkökulma: TEM esittää riistotalouden hillitsemiseen rangaistusmaksua, mutta rikoshyöty jää yhä ihmiskauppiaille

Nä­kö­kul­ma: TEM esittää riis­to­ta­lou­den hil­lit­se­mi­seen ran­gais­tus­mak­sua, mutta ri­kos­hyö­ty jää yhä ih­mis­kaup­piail­le

21.08.2020 20:00 0
Aleksei Navalnyin myrkytysepäilyt eivät yllätä – venäläinen oppositiojohtaja on jo kertaalleen joutunut happohyökkäyksen kohteeksi ja sairaalaan epäillystä myrkytyksestä

Aleksei Na­val­nyin myr­ky­tys­epäi­lyt eivät yllätä – ve­nä­läi­nen op­po­si­tio­joh­ta­ja on jo ker­taal­leen jou­tu­nut hap­po­hyök­käyk­sen koh­teek­si ja sai­raa­laan epäil­lys­tä myr­ky­tyk­ses­tä

20.08.2020 20:29 0
Karjalan Liitossa kuohuu – onko kyseessä myrsky vesilasissa?

Kar­ja­lan Lii­tos­sa kuohuu – onko ky­sees­sä myrsky ve­si­la­sis­sa?

16.08.2020 11:09 0
Analyysi: Trumpia ja Bolsonaroa yhdistää nyt uhkaus irtautua WHO:sta – presidentit ovat selvinneet skandaalista toiseen, mutta koronapandemia voi olla viimeinen niitti äänestäjille

Ana­lyy­si: Trumpia ja Bol­so­na­roa yh­dis­tää nyt uhkaus ir­tau­tua WHO:sta – pre­si­den­tit ovat sel­vin­neet skan­daa­lis­ta toi­seen, mutta ko­ro­na­pan­de­mia voi olla vii­mei­nen niitti ää­nes­tä­jil­le

14.06.2020 19:00 0
Tilaajille
Analyysi: Kulmunin saamille opeille olisi enemmänkin tarvetta – kaksinkertaisen ministerin mukaan yhden avustajan pitäisi aina olla viestinnän ammattilainen

Ana­lyy­si: Kul­mu­nin saa­mil­le opeille olisi enem­män­kin tar­vet­ta – kak­sin­ker­tai­sen mi­nis­te­rin mukaan yhden avus­ta­jan pitäisi aina olla vies­tin­nän am­mat­ti­lai­nen

14.06.2020 08:00 3
Tilaajille
Analyysi: Vasta-ainetesteistä kylmä suihku laumasuoja-ajattelulle – Uudellamaalla vain yksi satunnaisnäyte sadoista sisälsi varman koronaviruksen suojan

Ana­lyy­si: Vas­ta-ai­ne­tes­teis­tä kylmä suihku lau­ma­suo­ja-ajat­te­lul­le – Uu­del­la­maal­la vain yksi sa­tun­nais­näy­te sa­dois­ta sisälsi varman ko­ro­na­vi­ruk­sen suojan

29.04.2020 16:39 0
Analyysi: Koronavirus levisi Kiinassa piittaamatta viranomaisten salailusta – nyt tulisi uskoa, että epidemia on taittumassa

Ana­lyy­si: Ko­ro­na­vi­rus levisi Kii­nas­sa piit­taa­mat­ta vi­ran­omais­ten sa­lai­lus­ta – nyt tulisi uskoa, että epi­de­mia on tait­tu­mas­sa

17.03.2020 16:48 0
Analyysi: Sanna Marin loistaa Saksan mediassa – Fortumin uusi hiilivoimalahanke voi tuoda pääministerille myös kritiikkiä

Ana­lyy­si: Sanna Marin loistaa Saksan me­dias­sa – For­tu­min uusi hii­li­voi­ma­la­han­ke voi tuoda pää­mi­nis­te­ril­le myös kri­tiik­kiä

19.02.2020 18:59 0
Näkökulma: Palmen murha järkytti lintukotoa ja heikensi luottamusta poliisiin – syyllisen löytäminen toisi Ruotsille vihdoin rauhan

Nä­kö­kul­ma: Palmen murha jär­kyt­ti lin­tu­ko­toa ja hei­ken­si luot­ta­mus­ta po­lii­siin – syyl­li­sen löy­tä­mi­nen toisi Ruot­sil­le vihdoin rauhan

19.02.2020 16:15 0
Analyysi: Suomen ensimmäinen uraanilaitos sai valtioneuvoston luvan – Huolellinen ja pitkä lupaprosessi herättää luottamusta Terrafamen uraanituotantoon

Ana­lyy­si: Suomen en­sim­mäi­nen uraa­ni­lai­tos sai val­tio­neu­vos­ton luvan – Huo­lel­li­nen ja pitkä lu­pa­pro­ses­si he­rät­tää luot­ta­mus­ta Ter­ra­fa­men uraa­ni­tuo­tan­toon

06.02.2020 14:15 0
Analyysi: Brexit tulee, onko Skotlanti valmis? – Britannian pääministeri Boris Johnson ei halua ottaa riskiä, että Skotlanti päättäisi itsenäistyä

Ana­lyy­si: Brexit tulee, onko Skot­lan­ti valmis? – Bri­tan­nian pää­mi­nis­te­ri Boris Johnson ei halua ottaa riskiä, että Skot­lan­ti päät­täi­si it­se­näis­tyä

31.01.2020 08:11 0
Analyysi: Ei ihan kuukävely, mutta vihreä ohjelma on silti iso asia – ainakin paperilla

Ana­lyy­si: Ei ihan kuu­kä­ve­ly, mutta vihreä ohjelma on silti iso asia – ainakin pa­pe­ril­la

12.12.2019 15:44 0
Analyysi: Puolan vaalitulos oli odotettu, mutta Suomen puheenjohtajuuskauden kärkitavoitteen kannalta kiusallinen
Kolumni Jussi Orell

Ana­lyy­si: Puolan vaa­li­tu­los oli odo­tet­tu, mutta Suomen pu­heen­joh­ta­juus­kau­den kär­ki­ta­voit­teen kan­nal­ta kiu­sal­li­nen

14.10.2019 10:21 0