Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jien kou­lu­tus ei palaa Lapin yli­opis­toon – pai­kal­li­nen kou­lu­tus hel­pot­tai­si työ­voi­ma­pu­laa, mutta yli­opis­to pitää sitä liian kal­lii­na

Rovaniemelle toivotaan varhaiskasvatuksen opettajien koulutusta. Aiemmin Lapin yliopisto järjesti alan koulutusta yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. Tämä loppui lakimuutokseen, jota Lapin yliopisto ja ministeriö tulkitsevat eri tavoin.

Lapin yliopistoon ei ole tulossa varhaiskasvatuksen opettajien koulutusta, vaikka näistä ammattilaisista on Lapissa huutava pula.

Muun muassa Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen palvelualuepäällikkö Tarja Kuoksa on arvioinut, että paikallinen koulutus voisi helpottaa alan työvoimatilannetta (UR 27.10.).