Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Pääkirjoitus
Tilaajille

Uutta kai­vos­la­kia tar­vi­taan jyr­ken­nei­den kai­vos­asen­tei­den loi­ven­ta­mi­seen

Pääkirjoitus // 5.11.2021

Hallituksen pitkään valmistelema kaivoslain uudistus on yhä vaiheessa. Tuoreimpien tietojen mukaan lakiehdotus etenee eduskunnan käsittelyyn vasta ensi vuoden puolella (HS 1.11.). Alunperin lain piti valmistua joulukuussa 2020.

Syyt viivästykseen ovat vanhat tutut. Hallituspuolueilla – pääasiassa keskustalla ja vihreillä – on ollut erimielisyyttä erityisesti lakiesityksen ympäristökirjauksista eli siitä, miten laajat vaikutukset ympäristönsuojelun tasoon lakiuudistuksella tulee olla. Kiistaa on ollut muun muassa malminetsinnästä luonnonsuojelualueella, minkä vihreät haluaisi kieltää. Keskusta jättäisi etsinnälle ja tutkimukselle mahdollisuuden siinäkin tapauksessa, ettei kaivoslupaa myöhemmin irtoaisi.