Pääkirjoitus: Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön al­ku­pää­omas­ta on tehtävä eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus, to­tuu­den sel­vit­tä­mien on kaik­kien etu

kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Tilaajille

Uu­ti­sa­na­lyy­si: “Y­ri­tys­ten on hy­väk­syt­tä­vä, että val­mii­ta huip­pu­osaa­jia ei ole”

Lapin Kansan kyselyn perusteella työvoimapula koskettaa maakunnassa jo monia aloja. Pahimmillaan siitä syntyy huono kierre, joka kaatuu työpaikoilla olevien niskaan.

Pyysimme hiljattain nettikyselyllä yrityksiä ja työnantajia kertomaan, miltä työvoimapula näyttää Lapissa ja onko sen ratkaisuihin löytynyt hyviä keinoja, joita voisi ottaa laajemminkin käyttöön.

Vastauksia tuli parikymmentä, joista muutamissa oli käsitelty asiaa hyvinkin seikkaperäisesti. Vastaajina oli yrittäjiä, työntekijöitä ja oppilaitosten edustajia.