pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Pääkirjoitus
Tilaajille

Tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­seen tar­vi­taan laa­jem­paa en­nak­ko­suun­nit­te­lua, jotta homma ei mene jat­ku­vak­si rii­te­lyk­si

Pääkirjoitus // 29.10.2021

Rovaniemen tuulivoimasuunnitelmat ovat suututtaneet poronelinkeinon. Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtajan Anne Ollilan mukaan suurin syy ärtymiseen on, ettei kaupunki ole kysynyt paliskuntien mielipidettä asiaan, joka koskee elinkeinoa erityisen paljon (LK 28.10.).

Rovaniemi julkisti syksyllä selvityksen, jossa kartoitettiin potentiaalisia tuulipuistoalueita. Ollilan mielestä iso osa niistä on elintärkeillä vasomisalueilla, joita paliskunnat ovat valmiita puolustamaan oikeudessa asti.