Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Pääkirjoitus
Tilaajille

Tekijät ja työ eivät kohtaa, on­gel­man rat­kai­se­mi­nen vaatii sekä nopeita toimia että ra­ken­teel­li­sia uu­dis­tuk­sia

Pääkirjoitus // 21.8.20221

Koronan kurittaman matkailualan odotukset ensi talvikaudesta ovat varovaisen toiveikkaat. Epävarmuuden kanssa eläminen silti jatkuu.

Uutena pilvenä taivaalla on uhkaava työvoimapula. Kausityöntekijöiden puute voi tulla vakavaksi haitaksi talvimatkailun elpymisen tielle (LK 20.8.)