PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Tilaajille

Ro­va­nie­men päi­vä­ko­dit ovat tupaten täynnä – Kau­pun­ki pe­rus­taa kii­rees­ti lisää ryhmiä, mutta löy­tyy­kö niihin pätevää hen­ki­lö­kun­taa?

Rovaniemi painii positiivisen ongelman kanssa, kun kaupungin varhaiskasvatukseen on tulossa lapsia ennakoitua enemmän. Elokuussa aloittaneet uudet ryhmät tulivat nopeasti täyteen. Nyt perusteilla on jälleen uusia ryhmiä, joista yksi tarjoaa vuorohoitoa. Henkilöstön rekrytointi tuottaa päänvaivaa, sillä varhaiskasvatuksen opettajien ohella pulaa on lastenhoitajista.

Leikit luistavat Sahanperän päiväkodissa Rovaniemellä. Päiväkoti laajeni elokuussa tilapäiseksi tarkoitettuun lisärakennukseen, koska uusille lapsiryhmille piti löytää pikaisesti toimivat tilat. Lastenhoitaja Sara Pasman kanssa torninrakennuspuuhissa ovat Aada Korva (vas.), Aili-Juulia Ronkainen, Elle-Sofia Kiviniemi ja Aslak Kurulahti.
Leikit luistavat Sahanperän päiväkodissa Rovaniemellä. Päiväkoti laajeni elokuussa tilapäiseksi tarkoitettuun lisärakennukseen, koska uusille lapsiryhmille piti löytää pikaisesti toimivat tilat. Lastenhoitaja Sara Pasman kanssa torninrakennuspuuhissa ovat Aada Korva (vas.), Aili-Juulia Ronkainen, Elle-Sofia Kiviniemi ja Aslak Kurulahti.
Kuva: Jussi Pohjavirta

Varhaiskasvatuspaikkojen tarve kasvaa Rovaniemellä edelleen.

Kaupunkiin ollaan lisäämässä pikaisella aikataululla kuusi uutta varhaiskasvatusryhmää, elokuussa aloittaneiden seitsemän uuden ryhmän lisäksi. Näihin kolmeentoista uuteen ryhmään mahtuu yhteensä vähintään 150 lasta.