uimarannat: Si­ni­le­vä­kau­si on alkanut La­pis­sa­kin – ha­vain­to­ja etenkin Pe­rä­me­ren ran­ni­kol­ta

pääkirjoitus: Hy­vin­voin­ti­alueen pitää olla valmis puolen vuoden päästä – joh­ta­ja­va­lin­nat ovat työl­lis­tä­neet eikä ra­di­kaa­lei­hin muu­tok­siin tunnu olevan aikaa

Tilaajille

Pe­rä­me­rel­lä mit­taus­his­to­rian kor­keim­mat typpi- ja fos­fo­ri­pi­toi­suu­det – Pi­toi­suu­det ovat edel­leen muihin me­ri­aluei­siin ver­rat­tu­na al­hai­sia

-
Kuva: Katja Lehto/arkisto

Perämerellä on mitattu historian korkeimmat typpi- ja fosforipitoisuudet. Mittaustulokset havaittiin merentutkimusalus Arandan vuotuisella talviseurantamatkalla.

Arandan matkalla tutkittiin Suomen merialueiden fysikaalista ja kemiallista tilaa sekä haitallisten aineiden pitoisuuksia. Perämeren lisäksi fosforipitoisuuksien havaittiin nousseen muillakin merialueilla.