uimarannat: Si­ni­le­vä­kau­si on alkanut La­pis­sa­kin – ha­vain­to­ja etenkin Pe­rä­me­ren ran­ni­kol­ta

pääkirjoitus: Ke­mi­jär­ven bio­ja­los­ta­mon ra­ken­ta­mi­sel­le ei ole vi­ra­no­mai­ses­tei­tä, mutta muita esteitä löytyy – suurin niistä on hank­keen hei­ken­ty­nyt us­kot­ta­vuus

Merentutkimus
Perämerellä mittaushistorian korkeimmat typpi- ja fosforipitoisuudet – Pitoisuudet ovat edelleen muihin merialueisiin verrattuna alhaisia

Pe­rä­me­rel­lä mit­taus­his­to­rian kor­keim­mat typpi- ja fos­fo­ri­pi­toi­suu­det – Pi­toi­suu­det ovat edel­leen muihin me­ri­aluei­siin ver­rat­tu­na al­hai­sia

19.02.2022 18:00 7
Tilaajille
Kuolleita valaita löytyy Norjan safarirannikolta, tutkimuksia menehtymisen syistä vasta aloitellaan

Kuol­lei­ta valaita löytyy Norjan sa­fa­ri­ran­ni­kol­ta, tut­ki­muk­sia me­neh­ty­mi­sen syistä vasta aloi­tel­laan

29.04.2020 17:53
Tilaajille