Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Tilaajille

Opis­ke­lu­pai­kois­ta käydään kovaa kilpaa, mutta paik­kan­sa voi lu­nas­taa muu­ten­kin kuin pää­sy­ko­keel­la – avoimen väylän suosio on mo­nin­ker­tais­tu­nut Lapin yli­opis­tos­sa

Lapin yliopistoon avoimen väylän kautta hakevat ovat kaksinkertaistuneet kahdessa vuodessa. Kilpailu opiskelupaikoista selittää osan ilmiöstä, mutta pandemiallakin on ollut osansa suosioon.

Ovet yliopistoon voivat aueta myös muita polkuja pitkin kuin perinteisellä valintakokeella. Hakija voi lunastaa itselleen opiskelupaikan myös avointa väylää hyödyntämällä.
Ovet yliopistoon voivat aueta myös muita polkuja pitkin kuin perinteisellä valintakokeella. Hakija voi lunastaa itselleen opiskelupaikan myös avointa väylää hyödyntämällä.
Kuva: Jussi Leinonen

Avoimen väylän suosio on kasvanut harppauksin Lapin yliopistossa. Asia käy ilmi opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta.

Vuonna 2020 avoimen väylän kautta Lapin yliopistoon haki 156 hakijaa, mutta tänä keväänä hakijoita oli jo noin 230.