Pääkirjoitus: Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön al­ku­pää­omas­ta on tehtävä eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus, to­tuu­den sel­vit­tä­mien on kaik­kien etu

kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Tilaajille

Opis­ke­li­joi­den yh­tei­söl­li­syyt­tä ja hy­vin­voin­tia tu­ke­val­le hank­keel­le eri­tyis­ra­hoi­tus mi­nis­te­riöl­tä

Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, opiskelijakunta ROTKO ja ylioppilaskunta LYY ovat saaneet opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksen, jolla tuetaan opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Erityisavustuksen suuruus on 230 000 euroa.

Korona on heikentänyt korkeakouluopiskelijoiden kokemaa yhteisöllisyyttä. Yksinäisyys ja vertaistuen puute ovat lisänneet pahoinvointia. Hankkeen tavoitteena on luoda laaja-alaisen hyvinvoinnin ohjauksen ja palveluiden kokonaisuus ja levittää jo olemassa olevia hyvinvointikäytänteitä.