ROPS: Ro­va­nie­men Pal­lo­seu­ra he­rät­tää huolta ja pet­ty­mys­tä – ­ky­syim­me tuntoja va­paaeh­toi­sel­ta, jä­se­nel­tä, kan­nat­ta­jal­ta ja ju­nio­ri­pe­laa­jien van­hem­mal­ta

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Tilaajille

Opis­ke­li­joi­den yh­tei­söl­li­syyt­tä ja hy­vin­voin­tia tu­ke­val­le hank­keel­le eri­tyis­ra­hoi­tus mi­nis­te­riöl­tä

Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, opiskelijakunta ROTKO ja ylioppilaskunta LYY ovat saaneet opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksen, jolla tuetaan opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Erityisavustuksen suuruus on 230 000 euroa.

Korona on heikentänyt korkeakouluopiskelijoiden kokemaa yhteisöllisyyttä. Yksinäisyys ja vertaistuen puute ovat lisänneet pahoinvointia. Hankkeen tavoitteena on luoda laaja-alaisen hyvinvoinnin ohjauksen ja palveluiden kokonaisuus ja levittää jo olemassa olevia hyvinvointikäytänteitä.

Hankkeessa muun muassa kehitetään hyvinvointi-, harrastus- ja tapahtumatoimintaa sekä vahvuusperustaista ohjausta, pyritään tavoittamaan koronan takia opinnoissaan tukea tarvitsevat opiskelijat sekä levittämään hyviä käytänteitä.

Hanke alkaa ensi vuoden alussa ja kestää 30. kesäkuuta 2023 asti.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.