Vesistöt: Ve­si­lii­ken­teen ra­joi­tuk­sia päi­vi­te­tään Ro­va­nie­men kes­kus­tan alueel­la – ta­voit­tee­na hillitä ve­si­skoot­te­rei­den ai­heut­ta­mia hait­to­ja

Maastopalot: Kulotus oli mennä metsään tällä kertaa Po­siol­la, pe­las­tus­lai­tos va­roit­taa kui­vuu­des­ta

Pääkirjoitus
Tilaajille

Omis­ta­ja­vaih­dos van­kis­taa Soklin mai­net­ta ikui­suus­hank­kee­na

Soklin maine ikuisena kaivoshankkeena vahvistui entisestään, kun selvisi, että malmio siirtyy kaivosoikeuksineen, lupineen, selvityksineen ja tutkimustuloksineen norjalaiselta Yaralta valtion omistamalle Suomen Malmijalostukselle (SM). Siitä tulee Soklin neljäs omistaja, joka ryhtyy vuorostaan selvittämään, tutkimaan ja pohtimaan sitä, rakennetaanko Savukosken tiettömään kairaan kaivos vai ei. Itä-Lapissa uusin Sokli-käänne tuskin yllättää isommasti ketään. Takana on jo reilut 50 vuotta kaivospäätösodottelua, johon mahtuu erilaisia käänteitä ja väänteitä – yllättäviäkin.

Uusin omistajavaihdos tarkoittaa hankkeen kannattavuuden arvioimista uudelleen – ties monennenko kerran. Yara Suomi Oy halusi Sokliin fosfaattikaivoksen, joka olisi tuottanut fosforia lannoiteyhtiö Yaralle. Yhtiön 2018 saama ympäristölupa, joka on KHO:n käsittelyssä valitusten takia, koskee fosfori- ja rautamalmin louhintaa, muttei harvinaisia maametalleja, joilla on kysyntää esimerkiksi sähköautojen moottoreiden valmistuksessa. Arvometallien hyödyntäminen kiinnostaa Malmijalostusta. Edessä onkin tältä osin uusi luparosessi, jos uusi omistaja päättää jatkaa kaivoshankkeen edistämistä. Tässä yhteydessä on hyvä huomata, ettei SM ole kaivosyhtiö, vaan kaivos- ja akkutoimialaa kehittävä erityistehtäväyhtiö. Sellainen tuskin on perustamassa kaivosta, jonka hinnaksi on arvioitu noin miljardi euroa.